Alexandru PECICAN
Tisztelt hölgyeim, tisztelt uraim!
Az erdélyi kérdés 
Az egykori Jugoszláviában kirobbant konfliktus befejezése után kialakult helyzet és egyes európai országoknak az utóbbi időben történt politikai fejlődése ismét bebizonyította, hogy az európai integráció folyamatának össze kell fonódnia a közép- és kelet-európai népek megbékélésével.

Ennek az óhajnak a teljesüléséhez nem elegendőek a magas szintű politikai találkozók, sem szerződések, megegyezések, jegyzékek aláírása.

Hosszú távú nevelési program kidolgozására van szükség, hogy az ebben a térségben élő népek fiatal nemzedékei kölcsönösen megismerjék egymást, párbeszédet kezdjenek és együttműküdjenek közös jövőjük kialakításáért egy egységes és virágzó Európában.

Egy, a TV Arte csatorna francia-német állomásához hasonló román-magyar televíziós állomás tökéletesen megfelelne ennek a kívánságnak.

A projekthez más közép-európai országok is csatlakozhatnának: Ausztria, Csehország, Szlovákia, Ukrajna, Jugoszlávia, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina stb.
Ez a többnemzetiségi és -felekezeti kulturális televíziós állomás zenét, filmet, színházat, tánc- és néprajzi műsorokat, riportokat, kerekasztal-beszélgetéseket stb. sugározna, döntő módon hozzájárulva az Európa ezen részén élő népek kölcsönös megismeréséhez.

A fentebb említettek érdekében javasolom az érdekelt személyeknek, kulturális szervezeteknek, mindazoknak, akik hisznek a közös jövőben, az egységes Európában, hogy szervezzünk párbeszédet erről a témáról.
Felkérem Önt, hogy nyilvánosan, vagy személyesen nekem címzett levélben, fejtse ki véleményét ebben a kérdésben. Bármi lesz is álláspontja, szívesen vesszük.

e-mail: alexpec_1956@yahoo.com
alexpec_1956@excite.com

Forditotta: HADHÁZY Zsuzsa
2000.11.07.

a cikk *.pdf formátumban