MOLNÁR Gusztáv
A 2000. november 26-i választások utáni parlamenti erőviszonyok, regionális bontásban
Választások 


Következtetések:
1. Az Erdély és a Regát közötti strukturális különbség megmaradt, annak ellenére, hogy a posztkommunista erők (PDSR+PRM) mindkét történelmi térségben többségbe kerültek.

2. A strukturális különbség első és legfontosabb eleme az, hogy a posztkommunisták és a demokratikus ellenzék parlamenti képviselete közötti egyensúly Erdélyben megmaradt (55%-45%), míg a Regátban teljesen felborult (83%-17%). Ha nem a parlamenti mandátumokat, hanem az egyes pártokra leadott szavazatok százalékarányát vesszük alapul, az egyensúlyi helyzet még nyilvánvalóbb. (A részletes megyei adatok alapján elkészített táblázatot következő számunkban közöljük.)

3. A strukturális különbség második eleme csak akkor tűnik elő, ha a parlamenti pártok alkotta rendszert háromosztatúnak tekintjük. Ez esetben Erdélyben egyértelműen a demokratikus ellenzék a legerősebb (45%), a második helyen áll a PDSR (28%) a PRM 27%-ával szemben. A Regátban a PDSR egyedül is abszolút többségben van (57%), a PRM az országos átlagnak megfelelően 26%-kal áll a második helyen, míg a demokratikus ellenzék 17%-kal a harmadik.

4. Szintén strukturális természetűnek tekinthető az az önmagában véve kevésbé jelentős tény, hogy míg Erdélyben a PNL erősebb, mint a PD (20 mandátuma van, a PD-nek pedig csak 14), a Regátban a helyzet fordított: ott a PD vezet 29 mandátummal a PNL 21 mandátumával szemben. Ez arra utal, hogy a Regátban a PD-t tulajdonképpen még mindig az egykori FSN részének tekintik, ami még inkább kidomborítja a jobbközép pártok ottani marginális helyzetét.

5. A fentiekből önként adódik a legfontosabb következtetés: miközben a történelmi és társadalmi-kulturális értelemben Közép-Európához tartozó Erdélyben a posztkommunista erők jelenlegi többsége átmeneti és konjunkturális jellegű, a Regátban a jobbközép erők 1996-os többsége volt ugyanilyen természetű. Az ottani nyomasztó posztkommunista többség viszont feltehetően a sajátos kelet-európai történelmi és társadalmi-kulturális feltételekből adódó szerkezeti adottság.

2001.00.09.

a cikk *.pdf formátumban