Alexandru ZUB
Jótékony diverzitás
A Provincia körkérdése 
1. Bármely történelmi valóságról lenne szó, mindig kívánatos a minél teljesebb kép. Válaszom tehát csakis igenlő lehet, bár tudom, hogy vannak hívei a párhuzamos megközelítésnek is. Esetünkben sokáig halasztódott egy olyan szintézis elkészítése, amelynek összeállításában mindegyik erdélyi közösség képviselője részt vett volna; az illető tér etnikai-kulturális egyneműsítését ugyanis sokkal fontosabbnak tartották, mint annak diverzitását, amely valós, tartós és jótékony, még ha elkerülhetetlen feszültségek árán jött is létre. 1990 előtt még a történelmi tartományok nevét is kerülték, inkább az égtájak nevét használták (észak, északnyugat, északkelet stb.), nehogy azt lehessen hinni, hogy a nemzeti egység nem teljes és nem egyöntetű. Ez is a politikai voluntarizmus kifejeződése volt, amiből annyi rossz döntés származott Románia lakosságára nézve. Az egésznek az újragondolása – figyelembe véve azonban mindegyik rész sajátosságát és mindenkinek a jogát a különbözőséghez – ma olyan igény, amelyet az európai integráció parancsolóan megkövetel. A történetírásnak természetesen megvan a szerepe ebben a folyamatban. Ám a geopolitikai helyzetre való hivatkozás nélkül is, a szakmai fejlődésnek ezen a téren óhatatlanul egy ilyen szintézis felé kellett vezetnie. Voltak próbálkozások eddig is, de úgy vélem, itt az ideje, hogy a történetírók céhe figyelmezzen a szóban forgó terv sürgősségére.

2. Természetes módon a megoldásnak abból kellene fakadnia, hogy immár három évtizede létezik egy vegyes bizottság, amely átfogóbb kérdésekkel foglalkozik, de különösen az erdélyi problematikában érdekelt. Minthogy ez a bizottság nem készített el semmilyen közös szintézist, amely megfelelt volna a már említett igénynek, a civil társadalom bizonyos szervezeteinek kellene átvenniük a küldetést, és nekik kellene találniuk gyakorlati megoldásokat. Szándékosan használom a többes számot, amikor erről a tervről van szó, mert úgy gondolom, csak így lehet, fokozatosan, eljutni olyan jó válaszokhoz, amelyek alkalmasak arra, hogy a lehetőségeknek megfelelően összeegyeztessék az érzékenységeket az egyik vagy a másik közösségben. Egy olyan előzetes vita, amelyben részt vennének a szomszédos szakterületek művelői is, nemcsak a projekt kellő tisztázásához vezethetne, hanem ötleteket adhatna a kivitelezésére is.

3. A transzetnikai megközelítést igénylő kérdéseket most nem lehet felleltározni. Bizonyos ötletek azonban meríthetők a Iaşi-ban Xenopoliana címmel – az A.D. Xenopol Akadémiai Alapítvány értesítőjeként – megjelenő folyóiratból, amelynek eddig olyan tematikus számai láttak napvilágot, mint A történelem oktatása ma (III., 1995), Nacionalizmus, etnicitás, kisebbségek (V., 1997), Felekezet,társadalom, nemzet (VII., 1997), valamint a Lucian Nastasă szerkesztésében 1999-ben ugyanott megjelent, Román–magyar történelmi tanulmányok kötetből, amely összeállítást tartalmaz A történelemtankönyv – segédeszköz az interetnikai kapcsolatokban címmel, s amelynek előszava A konfrontációtól a versengésig címet viseli.

1934, Vîrfu-Cîmpului (Botoşani); Institutului de Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol, igazgató; Orizont închis. Istoriografia română sub comunism, Bucureşti, 2000.


Forditotta: ÁGOSTON Hugó
2001.01.13.

a cikk *.pdf formátumban