Lucian BOIA
Az egyetlen Erdély történelme
A Provincia körkérdése 
1. Erdély a lakosainak összességét jelenti, és azokat az etnikai, vallási és kulturális közösségeket, amelyek alkotják. Természetesen kívánatos lenne egy olyan történelem, amely felölelné ezt az egész többszínűséget. A nemzetállam szempontjából – függetlenül attól, hogy az magyar vagy román – egyoldalú tárgyalási módhoz folyamodtak. Ilyenformán más történelem létezik Budapestről és más Bukarestből nézve. Mintha két Erdély lenne, és nem egyetlenegy. A történészek sokkal inkább nemzeti szempontot fogalmaznak meg, mint egyénit! Mint mindig, az ideológiai és politikai változások határozzák majd meg a historiográfiai változásokat. A románoknak és a magyaroknak a mai európai helyzetben elkerülhetetlen közeledése „történelmi” közeledéssel is jár majd, a történelem drámátlanításával, mert a továbbiak során nem lehet azt majd csupán konfliktus-fogalmakkal feleleveníteni, hanem elsősorban közös történelemként illik majd tekinteni. Illúzió viszont azt hinni, hogy egy szép napon az egész világ egyformán beszél majd erről a történelemről. Általában nem létezik egyedi történelem, még kevésbé, ha olyan érzékeny problematikáról van szó, mint az Erdélyé. Senki ne várjon a történészektől végleges megoldásokat! Amit, azt hiszem, legalábbis kiindulópontként, el kell végezni, az a problémák és értelmezések felleltározása, Erdély „kritikai története”, amely bemutatja a kutatások jelenlegi állapotát és az értelmezések teljes skáláját.

2. Természetesen csak különböző kulturális horizonttal rendelkező történészek közös reflekciója lehet, de mégsem annyira különböző, hogy ne tudják megérteni egymást. Én független történészeket választanék, mindenesetre a nemzetközi struktúráktól és a hivatalos ideológiáktól legkevésbé függőeket.

3. Azt hiszem, minden kérdés transzetnikus megközelítést igényel. A történelem vizsgálata szigorúan nemzeti fogalmakkal – bizonyos nemzeti és kulturális egyszínűséggel – a nemzetállam ideológiájának kifejeződése. A világ nemzeti entitásokra való felszabdalása ennek a felszabdalásnak a múltra való visszavetítését is jelentette. Még a történelem előtti korszak is nemzeti körvonalakat kapott! A nemzet most folytatja karrierjét, de olyan új elvekkel összefonódva, amelyek enyhítik és kiegészítik: Európa, kisebbségek (Európában mindnyájan kisebbségek leszünk!), helyi közösségek, régiók és a szolidaritás számtalan más formája. Ahogy a valóság, amelyben élünk, transz etnikussá válik, a történelmet is egész bizonyosan egyre inkább transzetnikus fogalmakkal tárgyalják majd.

1944, Bukarest; Centrul de Istorie a Imaginarului, történész; Bukaresti Egyetem, professzor; Pentru o istorie a imaginarului, Bukarest, 2000.


Forditotta: HADHÁZY Zsuzsa
2001.01.13.

a cikk *.pdf formátumban