MOLNÁR Gusztáv
A romániai politikai tömörülések regionális megoszlása
Erdélyi politika 
A 2000. november 26-i parlamenti választások eredményei alapján a romániai pártrendszeren belül három politikai tömörülés különíthető el: a PDSR–PUR–PSDR pártszövetségből és az ApR-ből összetevődő szociáldemokrata blokk, a PRM-ből és a PUNR-ből álló nacionalista blokk, valamint a jobbközép pártok (PD, PNL, RMDSZ és a PNŢCD) tömörülése. Az erőviszonyok minél pontosabb körülhatárolása miatt, valamint abból a megfontolásból, hogy néhány kis, sőt törpepárt eredményeit is tekintetbe vehessük, a számításokat az egyes pártok képviselőházi választásokon elért megyei százalékarányát alapul véve végeztük el.

A jobbközép blokkba nemcsak a PNŢCD-t soroltuk be (tekintve, hogy a Demokrata Konvenció által elért eredmények 99 százalékban e pártnak köszönhetőek), hanem a Câmpeanu-féle liberális pártot is, hiszen akik erre a pártra szavaztak, azt minden bizonnyal jobbközép orientációjúnak vélték, függetlenül attól, hogy vezetőjének milyen céljai voltak vele. A törpepártok közül kettőt vettünk még tekintetbe: a Romániai Németek Demokrata Fórumát (FDGR) és a PUNR-t, egyrészt mivel politikai irányvonaluk azonosítható (a szenátusi választásokon a FDGR Szebenben a liberálisokat támogatta), másrészt pedig azért, mert legalább egy választási körzetben 5 százaléknál magasabb százalékarányt értek el (a németek Szeben, a PUNR pedig Maros megyében). Az RMDSZ mint párt egyértelműen jobbközép orientációjú, amit az is bizonyít, hogy a kereszténydemokrata pártok nemzetközi szervezetének tagja.

A regionális különbségek kiemelése érdekében a három politikai tömörülés százalékarányát a nyolc, törvényileg megállapított fejlesztési régió és Románia két történelmi makrorégiója (a tág értelemben vett Erdély és a Regát) szintjén mutatjuk be.
A szociáldemokrata tömörülés (SZDT), a nacionalista tömörülés (NT) és a jobbközép tömörülés (JKT) százalékaránya Románia nyolc fejlesztési régiójában és két történelmi makrorégiójában (Molnár – 2001). A számok a 2000. november 26-i képviselőházi választásokon elért megyei százalékarányok átlagát jelölik.

SZDT (PDSR+ApR) NT (PRM+PUNR) JKT (PD+PNL+PNL-C+PNŢCD+RMDSZ+FDGR)
Északnyugati r. 20+4=24 19+3=22 9+7+2+5+19+0=42
Központi r. 18+4=22 15+2=17 4+6+1+4+36+2=53
Nyugati r. 32+5=37 22+2=24 9+9+1+5+5 +1=30
Erdély 23+4=27 19+2=21 7+7+1+5+20+1=41
Délnyugati r. 46+4=50 24+1=25 7+4+1+5+5 +1=23
Déli r. 48+4=52 19+1=20 7+6+1+4+0 +0=18
Bukaresti r. 34+2=36 19+1=20 11+9+2+12+1+0=35
Délkeleti r. 45+5=50 20+1=21 6+7+1+4+0 +0=18
Északkeleti r. 48+4=52 19+1=20 6+5+2+5+0 +0=18
Regát 44+4=48 20+1=21 7+6+1+5+0 +0=19
Románia 37+4=41 20+1=21 7+7+1+5+7 +0=27


2001.01.13.

a cikk *.pdf formátumban