Ioan DRĂGAN
Figyelemre méltó megvalósítások
A Provincia körkérdése 
1. Több mint kívánatos: feltétlenül szükséges. A „párhuzamos” történelmeknek megvan a létjogosultságuk, de ezek Erdély átfogó történelméhez képest részlegesek és elkerülhetetlenül pártosak. Másrészt nagy előny több történelem, több szempont léte, feltéve, ha azok nem hagyják kölcsönösen figyelmen kívül egymást. Ellenkező esetben mindenik önimádatra és önelégültségre ítéli önmagát, s ez károsan hat a történelem tudományára.

2. Azt hiszem, egy ilyen projektnek csupán megelőző szakaszában vagyunk. Szükség van még a kölcsönös megismerésre tett nagy erőfeszítésre, a történetírás megvalósításai terjesztésének formáira és eszközeire, a közösen megvalósított részleges projektekre, információ- és dokumentumcserére stb. Már léteznek ilyen irányú figyelemre méltó megvalósítások és projektek. Megemlíteném itt a szatmári Múzeum kezdeményezését, amely tervszerűen szervezte meg a román–magyar–német–ukrán historiográfusok párbeszédét, és ez a párbeszéd több kötetben és a román–magyar közös kiadású Mediaevalia Transilvanica folyóiratban konkretizálódott.

3. A történelmi kérdések nagy része, mindaz, ami az etnikai csoportok interferenciájára vonatkozik.

1954, Szarakszó (Fehér megye); Országos Levéltár, Kolozs megyei igazgatóság, igazgató; Revista de Arhivistică, főszerkesztő; Nobilimea românească din Transilvania între anii 1440–1514, Bukarest, 2000.


Forditotta: HADHÁZY Zsuzsa
2001.02.05.

a cikk *.pdf formátumban