A szerkesztőbizottság
A Provincia körkérdése
A Provincia körkérdése 
Hányan tekintenek közülünk a jövőbe, és hányan a múltba? Segít-e életünk megtervezésében az a kép, amit az elmúlt időkről magunkban kialakítottunk, vagy gátol abban? Mit gondolnak a szakemberek, amikor múltra vonatkozó megegyezésünk hibáiról, elfogultságairól vagy túlzásairól van szó?

Megkértünk néhány történészt, mondja el véleményét. Vízióik a mégiscsak közös múltról annyira különbözőek, hogy mindenekelőtt azt akartuk tudni, vajon az erdélyi történelem véglegesen darabokra tört-e, vagy reménykedni lehet a mozaik helyreállításában. Ezért három kérdést fogalmaztunk meg:

1. Erdélynek egyelőre csak részleges történetei vannak. Kívánatosnak tartja-e egy olyan Erdély-történet megírását, amely valamennyi ott élő közösség múltját képes egységbe foglalni?
2. Hogyan látná lehetségesnek e terv megvalósulását?
3. Melyek azok a kérdések, amelyek kötelező módon transzetnikus (nemzetekfölötti) megközelítést igényelnek?

Folytatjuk a kérdésekre adott válaszok közlését.

2001.02.05.

a cikk *.pdf formátumban