Paul MAGHERU*
Az autonómia és a gyámság viszonya
Erdélyi politika 
Nem ismerem, s emiatt bocsánatot kérek, a Provincia című folyóiratot. Mint nagy-romániás és értelmiségi, a provinciák, a peremre szorítottak, az általában gyengék és elnyomottak felemelése mellett vagyok, függetlenül azok nemzetiségétől, fejlesztésük és európai módon való kezelésük mellett, beleértve a decentralizálást is, de, bocsáss meg, Uram, itt és most ez az én hitem, nem etnikai, szeparatista alapokon. Szeretem az autonómiát, az emberi méltóság és szabadság elidegeníthetetlen attribútumát, harcolok érte, és elfogadom. Fenntartom azonban, hogy az autonómiát filozófiailag helyesen, szigorúan értelmezem. Számomra az autonómia nem szabad döntőbíráskodást jelent, nem is abszolút, féktelen, jogtalan szabadságot. Számomra az autonómia nagyobb tiszteletet és nagyobb felelősséget jelent a törvény előtt. Engedjék meg, hogy bevalljak valami látszólag sokkolót: bizonyos körülmények között az autonómia veszélyesebb, mint a gyámság.

Ami pedig az autonóm tartományokat illeti, függetlenül attól, hogy azok a székelyekéi, az albánokéi, a magyarokéi vagy más országbeli románokéi, a fenti megállapításoknak megfelelően visszataszít minden, ami egy nemzetállamban etnikai, szeparatista kritériumok alapján jön létre. Bármilyen autonómiával egyetértek, de csak a fentebb kifejtett komoly értelemben, vagyis csak az etnikumok legitim jogai és kötelezettségei határain belül, amelyeket minden ország alkotmánya előír.

Óvd meg, Uram, a románokat!

* A Nagy-Románia Párt Bihar megyei képviselője


Forditotta: HADHÁZY Zsuzsa
2001.05.14.

a cikk *.pdf formátumban