Kollektíva
Tiltakozás
Napirenden 
Aggodalommal vesszük tudomásul, hogy az oktatásügyi miniszter visszavonta több tankönyvnek, köztük annak a XII. osztályos történelemtankönyvnek az engedélyezését, amelyet Sorin Mitu történész vezetése alatt kolozsvári tanárok egy csoportja állított össze, és amely a Sigma Kiadónál jelent meg. Ezt a tankönyvet két évvel ezelőtt egy – akkor „az alternatív tankönyvek botrányának” nevezett – kampány keretében heves támadások érték politikusok, újságírók s mi több, a történész szakma egyes tagjai részéről. Más politikusok, újságírók és történészek viszont tiltakoztak az ellen, hogy – mint mondták – a román közvéleményt egy tankönyv „ördöginek nevezésével” manipulálják.

Az időközben megjelent szakelemzések nyilvánvalóvá tették a szóban forgó kampány politikai és ideológiai céljait, valamint gazdasági és választási implikációit. Ezek mindenki előtt világosak, ha bárki komolyan felteszi magának a kérdést, hogy mire is jó egy ilyen botrány, mikor a tankönyvpiacon még négy vagy öt, ugyanezen program alapján kidolgozott és a szakminisztérium által jóváhagyott munka létezik.

A Sigma Kiadónál megjelent tankönyv, miután két egymást követő kiadásban átdolgozták és megtisztították mindazon nyerseségektől, amelyekkel vádolták, már nem vált ki vitát, sőt sokan már azok közül is ajánlják, akik annak idején ellene nyilatkoztak. S mindezzel együtt a nemzeti oktatásügy miniszter asszonya személyesen döntött az engedély megvonásáról, azt követően, hogy a minisztérium szakbizottsága szabad utat adott az újramegjelenéshez.

Ilyen körülmények között a döntés súlyos konnotációkat kap. Vajon természetes-e, hogy éppen a Nemzeti Oktatásügyi Minisztérium, amelynek az lenne a feladata, hogy változtasson valamit az uralkodó mentalitáson, hogy a vélemények pluralizmusát és az emberi toleranciát támogassa, nyújt példát arra a cenzúrára, amelyet az adott időben még a parlament is elkerült? Helyes-e, hogy egy olyan országban, mint a miénk, ahol még Hitlert és Zelea-Codreanut sem tiltották be, a véleményszabadságot éppen egy gimnáziumi tankönyv esetében szüntessék meg először? Vajon úgy gondolja Andronescu miniszter asszony, hogy a múltról vallott nézetek közti különbségeket adminisztratív döntésekkel meg lehet szüntetni?

A Sigma Kiadónál megjelent XII-es történelemkönyv inkább szívélyes elismerést érdemelt volna azért, hogy Románia szellemi életének történelmében oly páratlan méretű vitát és nemzeti, valamint nemzetközi visszhangot váltott ki. Meghatározó módon járult hozzá az 1989 utáni Románia erkölcsi, ideológiai és politikai átvilágításához. A Nemzeti Oktatásügyi Minisztérium tiltó rendelkezése nem csökkenti ennek a könyvnek az érdemeit. Legfeljebb a román demokrácia mechanizmusainak működésbeli hiányosságait jelzi.

E sorokkal a nyilvánosság előtt tiltakozunk a Sigma Kiadónál megjelent tankönyv román tankönyvpiacról való bevonása ellen.

Radu Afrim, Ágoston Hugó, Bakk Miklós, Mircea Boari, Marius Bucur, Ruxandra Cesereanu, Al. Cistelecan, Marius Cosmeanu, Caius Dobrescu, Vasile Ernu, Hadházy Zsuzsa, Magyari Vincze Enikő, Molnár Gusztáv, Ovidiu Pecican, Antonela Capelle-Pogăcean, Traian Ştef, Virgiliu Ţârău, Daniel Vighi

2001.09.02.

a cikk *.pdf formátumban