Sabin GHERMAN
Levél a Provinciához
Napirenden 
Tisztelt Szerkesztőség,
meglepődve olvasom egy ideje a különböző lapokban vagy a Provinciában néhány, az Önök szerkesztőségi köreihez tartozó értelmiséginek a proTransilvania, az Erdély–Bánát Liga vagy a személyem ellen irányuló támadásait.

Természetesen mindenkinek joga van szabadon kifejteni véleményét, ami pedig engem illet, úgy gondolom, ha nekem jogom volt arra, hogy elegem legyen egy bizonyosfajta Romániából, akkor annak a bizonyos Romániának is joga van arra, hogy elege legyen belőlem. Így demokratikus.

De van néhány kérdés, amelyet tisztázni kell:

1. Miből fakad az a gyanú, hogy különféle magyar revizionista körökhöz tartozom?

2. Miből fakad az a gyanú, hogy „nem belső diverzió-e, a decentralizálás eszméjének aláaknázása érdekében”? Magunk között szólva, kockáztatnák-e, hogy egy cikkért, egy eszme mellett való kiállásért elveszítsék munkahelyüket, árulásért és az egységes állam elleni összeesküvésért kihallgassák Önöket, arra kényszerüljenek, hogy kölcsönpénzből fizessék a taxit, amellyel feleségüket a munkahelyére küldik, vagy hogy havonta legalább kétszer felcitálják Önöket a bíróságra?

3. Elszomorító, hogyan kerülgetik tevékenységünket illetően az „audietur et altera pars” demokratikus összefüggésében is érvényes gondolatot, mely szerint a mi szervezetünk éppen a decentralizálás, a regionalizmus eszméjének támogatása érdekében született… Bármilyen is egyébként ez az anyagi alapok, nagyobb politikai tapasztalatok nélküli, de mindenképpen jóhiszemű és tévedéseit elismerni kész szervezet…

4. Nevem mindenféle irredenta „site”-on való megjelentetése ellenőrizhetetlen. Az internet mindenkié, és nem vagyok meggyőződve arról, hogy az Önök neve nem szerepel rajta ugyanabban az összefüggésben.

5. Nem rendelkezünk abszolút igazságokkal és megoldásokkal, tehát Önök sem rendelkeznek ilyenekkel. De nem törekszünk kizárólagosságra és övön aluli ütésekre sem, amelyek alapját „pletykák, szóbeszédek, susmutyolások” képezik. És nem hisszük, hogy bármelyik félnek is érdekében állna egy különböző színekben viselt, a szóban forgó politikusok teljes megelégedésére szolgáló bársonyos háború.

6. Mindig is mondtam, hogy nem tartom magam politikusnak. De nem kellene elfelejteniük, hogy a felmérésekben (1999. június, MMT) az erdélyi románok 37 százalékának, a bánátiak 44 százalékának a véleménye szerint „Sabin Gherman az ő érdekeiket képviseli”, hogy ezek 55 százaléka egyetértett a közigazgatási, 57 százaléka pedig a pénzügyi autonómiával. Ezek az adatok a mi akcióinknak is köszönhetőek, amelyek olyanok, amilyenek, néha teli vannak baklövésekkel, de mindig őszinték.

7. El kell ismerniük, hogy nálunk, sajnos, az olyan intellektuális lépés, amilyen az Önöké is, elszigetelt marad. El kell ismernem, hogy egy olyan, a tömegek érdekében tett lépésnek, mint amilyen a miénk akar lenni, olyan szüksége van az értelmiségiek vezetésére, mint a levegőre. Ha valami nem elég világos, bármikor felvehetik a kapcsolatot a proTransilvaniával vagy az Erdély–Bánát Ligával. Ahelyett hogy intellektuálisan játszadozzanak a szavakkal, és aztán a világba dobják őket mint abszolút igazságokat…

8. Felteszem a kérdést, mert így demokratikus: hogyhogy Önök csupán az után a „szörnyűséges” Elegem van Romániából után jelentek meg? Egy fa elültetésének intellektuális félelméről volna szó, vagy a gyümölcs betakarítása és a (micsoda idők…) mit tudom én, milyen Termésnap megszervezésének kicsinyes öröméről?…

9. Szeptember 30-án tértem vissza Brüsszelből, és november táján az Erdély–Bánát Liga valószínűleg tagja lesz az Európai Parlament egyik európai szövetségének. Mindez hála a „közönséges”, a „félművelt” Sabin Ghermannak, aki képtelen megérteni az államok fölötti politikai identitást, a regionalizmust, az egységet a sokféleségben… Vagy az Európai Parlament belga, portugál, spanyol, olasz stb. tagjai is diverziósok és irredenták?...

10. Micsoda idők…

(Mérsékelt) tisztelettel, S. Gh.

SABIN GHERMAN 1968-ban született Mezőzáhon, Maros megyében. Szabadúszó újságíró, a Erdély–Bánát Liga elnöke. Phalus scriptum, Bukarest, 1991; Bă Ghermane, Kolozsvár, 1993; M-am săturat de România (Elegem van Romániából), Monitorul de Cluj, 1998. szeptember 16.


Forditotta: HADHÁZY Zsuzsa
2001.10.07.

a cikk *.pdf formátumban