Memorandum
a parlamenthez a romániai régiók létrehozásáról
Napirenden 
Mi, e memorandumnak szánt dokumentum aláírói az alábbi – a régiók Romániájának politikai és közigazgatási megalkotását célzó – elképzelések nyilvános megvitatását javasoljuk, egyetértve azzal a vitával, amely európai szinten folyik az egyesült Európa jövőjéről.

1. Jelen javaslataink Románia harmonikus fejlődését tartják szem előtt, figyelembe véve az ország tartományainak történelmi, gazdasági és társadalmi-kulturális identitását. Felfogásunkban Románia regionális átalakítása tervének semmi köze az elszakadási vagy irredenta törekvésekhez, bármilyen jellegűek legyenek is azok. Ezért úgy véljük, hogy minden ilyen megközelítés egyszerűsítő, és azt a célt szolgálja, hogy diverziós módon megrontsa azokat az alapos és felelős közvitákat, melyek országunk jövőjét az európai tapasztalatok fényében vizsgálják.

2. Részvételünk az Európai Unió jövőjéről szóló vitában – amely az Uniót olyan föderatív rendszernek tekinti, amelyben az alkotmányos régióknak, így Skóciának, Katalóniának, Flandriának, Vallóniának, Bajorországnak stb. megvan a saját helyük – hozzájárulhat ahhoz, hogy pontosabban megismerjük azokat az intézményi struktúrákat, amelyekbe integrálódni kívánunk. A regionális modell, az úgynevezett középszintű kormányzás (meso-government) véleményünk szerint európai identitásunk visszaszerzését szolgálja.

3. A régiók kialakításában alapelvnek tekintjük, hogy a közigazgatási és politikai hatásköröket területi egységeknek és nem nemzeti vagy etnikai közösségeknek adjuk át; ez utóbbiak a regionális modell alapján politikai és jogi garanciákat élveznek sajátos érdekeik védelmében.

4. Az a túlcentralizált közigazgatási rendszer, melyet 1989 után szinte változtatás nélkül átvettünk, a korrupciónak és a bürokratizmusnak kedvez, és felerősíti a sok kis egységen alapuló, rendkívül költséges közigazgatás egyébként is meglevő hátrányait. Másrészt a decentralizálás eszméje arra a jogi keretre is vonatkozik, amelyet mind Románia nemzetközi kötelezettségei, mind pedig belső jogrendjének európai jogharmonizációs elemei tartalmaznak.

5. Olyan közigazgatási reformot javasolunk, amely újrafogalmazza a létező területi egységek státusát, és új politikai-közigazgatási formákat vezet be. Ezek kialakításában a fejlesztési régiók vagy a történelmi tartományok jelenthetik a kiindulópontot.

6. E tekintetben a régiók székhelyén vagy a tartományi fővárosokban felállítandó regionális tanácsok, illetve tartományi parlamentek létrehozásának megvitatását javasoljuk.

7. Úgy véljük, a regionális hatóságok politikai, gazdasági és kulturális hatáskörei mellett – melyeknek gyakorlására a szubszidiaritás elvének és az Európai Unióban alkalmazott normáknak megfelelően kerül sor – a tájékoztatási politikák radikális decentralizációját is szem előtt kell tartani. A regionális tévéstúdiók különleges szerepet játszhatnak a romániai régiók nyilvánosságának kialakításában.

8. A regionális identitás polgári alapon történő felvállalása az olyan többnemzetiségű régiókban, mint a Bánát, Erdély vagy Dobrudzsa, hozzájárulhat azon transzetnikus identitásoknak a kialakításához, amelyek alapján meghaladhatók lesznek a szélsőségesen nacionalista nosztalgiák, félelmek, valamint ezek túlhajszolása, de a polgári és demokratikus frazeológiát használó burkolt nacionalizmus is.

9. Az új regionális rendszer kialakítása a politikai rendszer újraalkotását is szükségessé teszi, ami nem valósítható meg a – kidolgozás alatt levő – európai alkotmány alapelveivel összhangban levő alkotmányreform nélkül.

10. E javaslatok a – kormányzottak egyetértését feltételező kormányzást jelentő – republikanizmus és a részvételi demokrácia elvein alapulnak. Ezért bármilyen szerkezeti átalakulásra vonatkozó döntésnek népszavazás eredményeként kell létrejönnie, amelyet – a konkrét helyzetnek megfelelően – regionális vagy országos szinten kell megszervezni, úgy, hogy a lakosság jóhiszemű tájékoztatást kapjon a hasonló európai példákról és az ilyen típusú közigazgatás esélyeiről.

E dokumentumot megküldtük Románia Parlamentje Állandó Bizottságának, a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt, a Demokrata Párt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, a Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt vezetőségének, továbbá megküldjük az Európai Parlamentnek és a Régiók Bizottságának.

Kolozsvár, 2001. december 8.

Aláírók:
Antik Sándor – képzőművész
Ágoston Hugó – közíró
Bakk Miklós – politológus
Mircea Boari – politológus
Alexandru Cistelecan – irodalomkritikus
Marius Cosmeanu – szociológus
Caius Dobrescu – író
Hadházy Zsuzsa – közíró
Molnár Gusztáv – politológus
Ovidiu Pecican – történész
Szokoly Elek – közíró
Traian Ştef – író
Daniel Vighi – író

December 8-a után csatlakoztaka Memorandumhoz :
Ágoston Vilmos – író, Gödöllő, Magyarország
Ábrahám Endre-Csaba – egyetemi hallgató, Politológia; Eger, Magyarország
Balázsi Gábor – PhD, kutató, Northwestern University Medical Center, Chicago
Balogh Ágnes – egyetemi hallgató, Jog, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (BBTE); Kolozsvár
Bányai Péter – politikai elemző, Kolozsvár
Bedő Olivér – egyetemi hallgató, Képzőművészeti Egyetem; Sepsiszentgyörgy
Benedek Sándor – egyetemi hallgató, Politológia, BBTE; Gyergyószentmiklós
Bíró Béla – közíró, Sepsiszentgyörgy
Dr. Carmen Blina – orvos, Temesvár
Cristian Branea – adjunktus, Európai Tanulmányok, BBTE; Kolozsvár
Buja Béla Gergely – egyetemi hallgató, Szociológia, BBTE; Marosvásárhely
Bujdosó Ilonka-Éva – ny. tanár, Nagyvárad
Alexandru Cozma – egyetemi hallgató, Temesvári Egyetem, Angol szak; Temesvár
Czika Tihamér – egyetemi hallgató, Jog, BBTE; Sepsiszentgyörgy
Csoma Botond – diplomás, Európai Tanulmányok, BBTE; Kolozsvár
Daday Csaba – középiskolás, Nagyvárad
Daday Zoltán – középiskolás, Nagyvárad
Daday Ildikó – mérnök, Nagyvárad
Daday Zsolt – mérnök, Nagyvárad
Dr. Reghina Dascălu – angoltanár, Temesvár
Dănuţ Dinu – hadmérnök, Piteşti
Demeter Attila – egyetemi hallgató, Jog, BBTE; Székelyudvarhely
Dénes Isván – ny. tanár, Torda
Adrian Docea – egyetemi hallgató, Közgazdaság, BBTE; Gyulafehérvár
Dr. Vasile Docea – történész, egyetemi tanár, Temesvár
Andrei Dombi – angoltanár, Kolozsvár
Eva Dorca – mérnök, Resica
Smaranda Enache – filológus, Marosvásárhely
Fülöp László – egyetemi hallgató, Történelem, BBTE; Felsősófalva, Hargita megye
Géczy Levente – egyetemi hallgató, Jogi Kar, BBTE; Szecseleváros, Brassó megye
Gogolák Hrubecz Csongor – egyetemi hallgató, Jog, BBTE; Marosvásárhely
Dr. Ovidiu Grivu – orvos, egyetemi tanár, Temesvár
Dumitru Groşan – görög katolikus pap, Felsőkálinfalva, Máramaros megye
Claudiu Groza – újságíró, Kolozsvár
Haller István – programvezető, Marosvásárhely
Horváth István – egyetemi hallgató, Filozófia, Partiumi Keresztény Egyetem; Nagyvárad
Horváth László – diplomás, Fizika, BBTE; Marosvásárhely
Dr. Kakucs Lajos – történész, Rüsselsheim, Németország
Kispál Attila – egyetemi hallgató; Sepsiszentgyörgy
Radu Macrînici – dramaturg, Sepsiszentgyörgy
Doru Mareş – író, Sepsiszentgyürgy
Radu Mârza – történész, Kolozsvár
Viorel Micheş – zenész, Kolozsvár
Mikló Sándor – egyetemi hallgató, Informatika, BBTE; Köröstárkány, Bihar megye
Mircea Munteanu – Marosvásárhely
Mózes Pál – erdőmérnök, Nagyvárad
Lucian Nastasă – történész, Kolozsvár
Dr. Nemes Mária – főorvos, Marosvásárhely
Parászka-Ferencz Boróka – tanár, Csíkszereda
Radu Pop – mérnök, Kichener, Kanada
Rea-Silvia Pop – diplomás, Európai Tanulmányok, BBTE; Kolozsvár
Cristian Popa – újságíró, Kolozsvár
Pozsony János Csaba – egyetemi hallgató, Politológia, BBTE; Sepsiszentgyörgy
Plugor Magor – tanár, Kolozsvár
Andrei Roth – programozó, Kolozsvár
Sebestyén Zita – újságíró, Kolozsvár
Simo Imre Géza – környezetvédelmi mérnök, Szentegyházasváros, Hargita megye
Adrian Simon – diplomás, Politológia, Nagyváradi Egyetem; Bihar, Bihar megye
Răzvan Soporan – egyetemi hallgató, Filozófia, BBTE; Kolozsvár
Sopronyi Róbert – egyetemi hallgató, Jog, BBTE; Zilah
Szűcs Attila – programozó mérnök, Nagyvárad
Marius Tabacu – újságíró, Kolozsvár
Tófalvi Márta – egyetemi hallgató, Jog, BBTE; Székelyudvarhely
Tófalvi Zoltán – újságíró, Marosvásárhely
Cezar Trante – programozó, Budapest
Dr. Vasile V. Trif – Ausztrália
Venczel Enikő – fordító, Kolozsvár
Verbiţchi Réka – egyetemi hallgató, Történelem, BBTE; Kolozsvár
Veér István-János – nyugdíjas, Nagyvárad
Visky András – író, Kolozsvár
Wrábel Judit – tanár, Budapest
Wrábel Zoltán – közgazdász, Budapest
Wrábel Zoltán Zsolt – pénzügyi szakértő, Budapest
Augustin Zeriu – tudományos kutató, Kolozsvár

2002.00.28.

a cikk *.pdf formátumban