M. G.
Bevezetés
Kilátó 
Az alábbi összeállítás betekintést nyújt az Európai Unióban zajló nagyszabású alkotmányos reformfolyamatba. A december 15-i laekeni csúcstalálkozón létrehozott és munkálatait ez év február 28-án elkezdő Konvent elnökének nyilatkozatából kiderül, hogy az „európai alkotmány”, amelyről a december 8-i kolozsvári Memorandum említést tesz, valóban „készülőben van”, és minden bizonnyal hatással lesz az európai nemzeti alkotmányok filozófiájára és szövegére is. A versenyképes demokrácia szöveg – szerzői az olasz alkotmányreformmal foglalkozó parlamenti Különbizottság referensei – az olasz parlamentben hangzott el. A 2001 őszéig hatalmon lévő balközép koalíció által kezdeményezett alkotmányos törvény, amelyet az olasz parlament egyszerű többséggel fogadott el, 2001. október 18-án lépett érvénybe, miután azt egy országos referendumon Olaszország lakosságának többsége is jóváhagyta. A Traian Ştef 5. oldalon olvasható cikkében is taglalt olasz alkotmányreform azért különösen fontos számunkra, mert világosan mutatja, hogy egy fontos európai országban hogyan válik – válhat – a helyi hatóság a központosított állam által ellenőrzött közigazgatási egységből a demokratikus hatalomgyakorlás autonóm tényezőjévé. Ebben az európai kontextusban a román alaptörvény vonatkozó V. fejezete a maga szélsőségesen centralista közigazgatási filozófiájával egy alkotmányos dinoszaurusz benyomását kelti. Éppen ezért véljük úgy, hogy Romániában nem az 1991-es alkotmány foltozgatására, hanem egy teljesen új, a jelenlegi európai folyamatokba természetes módon illeszkedő alkotmányos berendezkedésre van szükség.

2002.01.23.

a cikk *.pdf formátumban