Molnár Gusztáv
Geografia electorală din România. Date
1. Alegerile parlamentare pentru Camera Deputaților de la 20 mai 1990

1.1. Raporturi de forță între blocul pro-occidental (1) și cel post-comunist (2) pe întreaga țară (RO):
1.1.1. RO1 = UDMR + PNL + PNŽCD + PER + PSDR + FDGR (germanii) = 7,23 + 6,41 + 2,56 + 1,69 + 0,53 + 0,28 = 18,70%
1.1.2. RO2 = FSN + MER + AUR-PUNR + PDAR + PSDR (socialiștii) + partidele minuscule pro-FSN (7) = 66,31 + 2,62 + 2,12 + 1,83 + 1,05 + 2,32 = 76,25%

1.2. Raporturi de forță în Transilvania (T) la 20 mai 1990:
1.2.1. T1 = 20,99 + 6,86 + 2,98 + 1,97 + 0,86 + 0,82 = 34,48%
1.2.2. T2 = 46,44 + 3,15 + 5,76 + 1,55 + 0,99 + 2,31 = 60,20%

1.3. Raporturi de forță în Vechiul Regat (VR) la 20 mai 1990:
1.3.1. VR1 = 0,23 + 6,19 + 2,35 + 1,55 + 0,37 + 0,01 = 10,70%
1.3.2. VR2 = 76,43 + 2,35 + 0,27 +1,97 + 1,07 + 2,33 = 84,42%

1.4. Diferența (D) dintre raporturile de forță din Transilvania și Vechiul Regat la 20 mai 1990:
1.4.1. D1 = T1 - VR1 = 34,48% - 10,70% = + 23,78%
1.4.2. D2 = T2 - VR2 = 60,20% - 84,42% = - 24,22%

1.5. Diferența dintre ponderea forțelor pro-occidentale și a celor post-comuniste în Transilvania (DT) și în Vechiul Regat (DVR) la 20 mai 1990:
1.5.1. DT = T1 - T2 = 34,48% - 60,20% = - 25,72%
1.5.2. DVR = VR1 - VR2 = 10,70% - 84,42% = - 73,72%

1.6. Deosebirea dintre majoritățile locale (DM) din Transilvania și din Vechiul Regat la 20 mai 1990:
1.6.1. DM = 0
T2 și VR2 sînt deopotrivă majoritare față de T1 și VR1.

2. Alegerile pentru Camera Deputaților de la 27 septembrie 1992

2.1. Raporturi de forță pe întreaga țară (RO) la 27 septembrie 1992 (1. forțe pro-occidentale; 2. forțe post-comuniste; 3. forțe pro-occidentale desprinse din blocul post-comunist; 4. totalul forțelor pro-occidentale):
2.1.1. RO1 = CDR + UDMR = 20,01 + 7,46 = 27,47%
2.1.2. RO2 = FDSN + PRM + PUNR + PSM = 27,72 + 3,90 + 7,72 + 3,04 = 42,38%
2.1.3. RO3 = FSN = 10,19 = 10,19%
2.1.4. RO4 = RO1 + RO3 = 27,47 + 10,19 = 37,66%

2.2. Raporturi de forță în Transilvania (T) la 27 septembrie 1992:
2.2.1. T1 = 20,67 + 20,32 = 40,99%
2.2.2. T2 = 12,93 + 3,88 + 18,49 + 1,37 = 36,67%
2.2.3. T3 = 7,64 = 7,64%
2.2.4. T4 = T1 + T3 = 40,99 + 7,64 = 48,63%

2.3. Raporturi de forță în Vechiul Regat (27 septembrie 1992):
2.3.1. VR1 = 19,65 + 0,41 = 20,06%
2.3.2. VR2 = 35,82 + 3,90 + 1,81 + 3,95 = 45,48%
2.3.3. VR3 = 11,58 = 11,58%
2.3.4. VR4 = VR1 + VR3 = 20,06 + 11,58 = 31,64%

2.4. Diferența dintre raporturile de forță din Transilvania și Vechiul Regat (D) la 27 septembrie 1992:
2.4.1. D1 = T1 - R1 = 40,99% - 20,06% = + 20,93%
2.4.2. D2 = T2 - R2 = 36,67% - 45,48% = - 8,81%
2.4.3. D3 = T3 - R3 = 7,64% - 11,58% = - 3,94%
2.4.4. D4 = T4 - R4 = 48,63% - 31,64% = + 16,99%

2.5. Diferența dintre ponderea forțelor pro-occidentale și a celor post-comuniste în Transilvania (DT) și în Vechiul Regat (DVR) la 27 septembrie 1992:
2.5.1. DT = T1 - T2 = 40,99% - 36,67% = + 4,32%
2.5.2. DVR = VR1 - VR2 = 20,06% - 45,48% = - 25,42%

2.6. Diferența dintre ponderea forțelor pro-occidentale în totalitate și a celor post-comuniste în Transilvania (DT) și în Vechiul Regat (DVR) la 27 septembrie 1992:
2.6.1. DT = T4 - T2 = 48,63% - 36,67% = + 11,96%
2.6.2. DVR = R4 - R2 = 31,64% - 45,48% = - 13,84%

2.7. Deosebirea dintre majoritățile locale din Transilvania și Vechiul Regat (DM) la 27 septembrie 1992:
2.7.1. DM = 1
T1 - și cu atît mai mult T4 - este majoritară față de T2, dar VR2 este în majoritate atît față de VR1 cît și față de VR4.

3. Alegerile pentru Camera Deputaților de la 3 noiembrie 1996:

3.1. Raporturi de forță pe întreaga țară (RO) la 3 noiembrie 1996 (1. forțe pro-occidentale; 2. forțe post-comuniste):
3.1.1. RO1 = CDR + USD + UDMR = 30,17 + 12,93 + 6,64 = 49,74%
3.1.2. RO2 = PDSR + PRM + PUNR = 21,52 + 4,46 + 4,36 = 30,34%

3.2. Raporturi de forță în Transilvania (T) la 3 noiembrie 1996:
3.2.1. T1 = 27,99 + 11,62 + 18,23 = 57,84%
3.2.2. T2 = 11,63 + 3,12 + 8,86 = 23,61%

3.3. Raporturi de forță în Vechiul Regat (VR) la 3 noiembrie 1996:
3.3.1. VR1 = 31,36 + 13,64 + 0,26 = 45,26%
3.3.2. VR2 = 26,95 + 5,20 + 1,88 = 34,03%

3.4. Diferența dintre raporturile de forță din Transilvania și Vechiul Regat (D) la 3 noiembrie 1996:
3.4.1. D1 = T1 - VR1 = 57,84% - 45,26% = + 12,58%
3.4.2. D2 = T2 - VR2 = 23,61% - 34,03 = - 10,42%

3.5. Diferența dintre ponderea forțelor pro-occidentale și a celor post-comuniste în Transilvania (DT) și în Vechiul Regat (DVR) la 3 noiembrie 1996:
3.5.1. DT = T1 - T2 = 57,84% - 23,61% = + 34,23%
3.5.2. DVR = VR1 - VR2 = 45,26 - 34,03% = + 11,23%

3.6. Deosebirea dintre majoritățile locale (DM) din Transilvania și din Vechiul Regat la 3 noiembrie 1996:
3.6.1. DM = 0
Atît T1 cît și R1 sînt majoritare față de T2 și R2.

4. Opțiuni de vot pentru partide, în Transilvania, la alegerile din 3 noiembrie 1996, pe naționalități

4.1. Opțiunile politice ale maghiarilor din Ardeal (mT) - 20,76% din populația Transilvaniei - la alegerile din 1996 (pe baza sondajelor exit-poll efectuate la 3 noiembrie):
4.1.1. mT1 = CDR + USD + UDMR = 14 + 3 + 73 = 90%
4.1.2. mT2 = PDSR + PRM + PUNR = 4 + 0 + 0 = 4%

4.2. Opțiunile politice ale rom‰nilor și ale minorităților nemaghiare din Transilvania (r+nT) - 73,60 + 5,63 = 79,23% din populația Ardealului - la alegerile din 1996:
4.2.1. r+nT1 = 31,66 + 13,88 + 3,88 = 49,42%
4.2.2. r+nT2 = 13,63 + 3,94 + 11,18 = 25,61%

4.3. Diferența dintre opțiunile politice ale maghiarilor din Transilvania și ale regățenilor (D) la 3 noiembrie 1996:
4.3.1. D1 = mT1 - VR1 = 90% - 45,26% = + 44,74%
4.3.2. D2 = mT2 - VR2 = 4% - 34,03% = - 30,03%

4.4. Diferența dintre opțiunile politice ale rom‰nilor (și ale minorităților nemaghiare) din Ardeal și ale regățenilor (3 noiembrie 1996):
4.4.1. D1 = r+nT1 - VR1 = 49,42% - 45,26% = + 4,16%
4.4.2. D2 = r+nT2 - VR2 = 25,61% - 34,03% = - 8,42%

4.5. Diferența dintre forțele pro-occidentale și cele naționale printre maghiarii (mD) și printre rom‰nii ardeleni - împreună cu minoritățile nemaghiare - (r+nD) la 3 noiembrie 1996:
4.5.1. mD = mT1 - mT2 = 90% - 4% = 86%
4.5.2. r+nD = r+nT1 - r+nT2 = 49,42% - 25,61% = 23,81%

5. Popularitatea partidelor în octombrie 1999, printre cei care au optat pentru vreunul dintre partide (CURS)

5.1. Raporturi de forță pe întreaga țară (RO) în octombrie 1999 (1. forțe pro-occidentale; 2. forțe post-comuniste; 3. forțe pro-occidentale desprinse din blocul post-comunist; 4. totalul forțelor pro-occidentale):
5.1.1. RO1 = CDR + PD + UDMR = 17 + 6 + 5 = 28%
5.1.2. RO2 = PDSR + PRM = 46 + 8 = 54%
5.1.3. RO3 = APR = 13 = 13%
5.1.4. RO4 = RO1 + RO3 = 28 + 13 = 41%

5.2. Raporturi de forță în Transilvania (T) în octombrie 1999:
5.2.1. T1 = 22 + 6 + 18 = 46%
5.2.2. T2 = 28 + 6 = 34%
5.2.3. T3 = 16 = 16%
5.2.4. T4 = T1 + T3 = 46 + 16 = 62%

5.3. Raporturi de forță în Vechiul Regat (VR) în octombrie 1999:
5.3.1. VR1 = 14,44 + 6 + 0 = 20,44%
5.3.2. VR2 = 55,21 + 9,02 = 64,23%
5.3.3. VR3 = 11,46 = 11,46%
5.3.4. VR4 = R1 + R3 = 20,44 + 11,46 = 31,90%

5.4. Diferența dintre raporturile de forță din Transilvania și Vechiul Regat (D) în octombrie 1999:
5.4.1. D1 = T1 - VR1 = 46% - 20,44% = + 25,56%
5.4.2. D2 = T2 - VR2 = 34% - 64,23% = - 30,23%
5.4.3. D3 = T3 - VR3 = 16% - 11,46% = + 4,54%
5.4.4. D4 = T4 - VR4 = 62% - 31,90% = + 30,10%

5.5. Diferența dintre ponderea forțelor pro-occidentale și a celor post-comuniste în Transilvania (DT) și în Vechiul Regat (DVR) în octombrie 1999:
5.5.1. DT = T1 - T2 = 46% - 34% = +12%
5.5.2. DVR = VR1 - VR2 = 20,44% - 64,23% = - 43,79%

5.6. Diferența dintre ponderea totalului forțelor pro-occidentale și a celor post-comuniste în Transilvania (DT) și în Vechiul Regat (DVR) în octombrie 1999:
5.6.1. DT = T4 - T2 = 62% - 34% = + 28%
5.6.2. DVR = VR4 - VR2 = 31,90% - 64,23% = - 32,33%

5.7. Deosebirea dintre majoritățile locale (DM) din Transilvania și Vechiul Regat (octombrie 1999):
5.7.1. DM = 1
T1 - și cu atît mai mult T4 - este în majoritate față de T2, dar R2 este în majoritate atît față de VR1, cît și față de VR2.2000.06.01.

articolul în format *.pdf