COLEGIUL REDACȚIONAL
Ce vrem și ce nu vrem
A sosit vremea edificării unui for comun în spațiul public al Transilvaniei și Banatului, a unui for care să iasă din epoca disputei și să intre în cea a dialogului. Asumîndu-ne responsabilitatea acestui nou început, sîntem convinși că istoria acestei regiuni, pînă acum strict divergentă, poate să devină punctul de convergență al diferențelor constructive și nu conflictuale.

Privim trecutul fără prejudecăți și fără inhibiții. Dar nu vrem ca acest trecut - nereflectat sau manipulat - să ducă la blocarea alternativelor prezente. Vrem să vedem în celălalt un partener: de idee, de acțiune, de conviețuire.

Nu mai vrem ca provincia noastră să fie una de mîna a doua într-o țară de mîna a treia.

Vrem ca Transilvania să devină un centru. Nu deasupra altora, ci la paritate și într-un parteneriat al centrelor.

Vrem o Transilvanie în care deosebirile religioase, etnice, culturale să se completeze reciproc în beneficiul întregii regiuni.

Nu vrem să resuscităm - și cu atît mai puțin să promovăm/provocăm - un transilvănism localist, peste diferența românească, ungurească și germană ori chiar împotriva acestora.

Vrem să promovăm o transilvanitate europeană, care să folosească aceste tradiții și identități diferite într-un sistem consociativ modern, apropiat de spiritul unei Europe în curs de unificare.2000.06.01.

articolul în format *.pdf