KÖPECZI Béla
Pe scurt despre...
Ancheta Provinciei 
1. Lucrarea Erdély története (Istoria Transilvaniei) publicată la Budapesta în anul 1986 s-a străduit să prezinte trecutul românilor, maghiarilor și sașilor din Transilvania. Acest lucru a însemnat și faptul că am încercat să evidențiem relațiile dintre aceste comunități. Cartea a fost elaborată de un colectiv de istorici maghiari și în consecință în aspectele polemice am expus punctul lor de vedere, arătînd în același timp și existența opiniilor diferite.

2. În introducerea la lucrarea amintită subliniam că m-ar bucura dacă și istoricii români și sași, și-ar prezenta părerile, slujind în acest fel atît clarificarea opiniilor divergente, cît și cooperarea istoricilor maghiari, români și sași. Propun deci constituirea unei comisii formate din istoricii acestor comunități care ar putea organiza și asigura condițiile materiale necesare unei asemenea colaborări.

3. Aș propune analiza transetnică a următoarelor probleme disputate:
a) Formarea poporului român;
b) Principatul Transilvaniei, românii și sașii;
c) Lupta pentru independență a maghiarilor din 1848/49, rolul românilor și sașilor;
d) Tratatul de pace de la Trianon, românii și sașii;
e) Germania, Ungaria, România și sașii în cel de-al doilea război mondial;
f) Situația Uniunii Sovietice, a Ungariei, a României și a sașilor după 1945;
g) Cooperarea dintre Ungaria și România din punct de vedere politic, economic și cultural.

1921, Aiud (jud. Alba); membru al Academiei Științifice Maghiare; ELTE, profesor; Egy cselszövő diplomata. Klement János Mihály, Budapesta, 2000.


Traducerea: VENCZEL Enikő
2001.01.14.

articolul în format *.pdf