MOLNÁR Gusztáv
Distribuția regională a blocurilor politice din România
Ardealul politic 
Pe baza rezultatelor alegerilor parlamentare din 26 noiembrie 2000, în cadrul sistemului partidelor din România putem identifica trei blocuri politice. Blocul social-democrat, format din P.D.S.R., P.U.R., P.S.D.R. și ApR, blocul naționalist (P.R.M.+P.U.N.R.) și blocul de centru-dreapta (P.N.L., P.D., U.D.M.R. și P.N.Ț.C.D.). Pentru a obține o imagine cît mai fidelă a raporturilor de forțe, luînd în considerare și ponderea unor partide mici și chiar minuscule, calculele au fost efectuate pe baza procentajelor pe județe realizate de partide în alegerile pentru Camera Deputaților.

În blocul de centru-dreapta am inclus nu numai P.N.Ț.C.D.-ul (considerînd că rezultatul obținut de C.D.R. corespunde 99 la sută ponderii acestui partid), dar și P.N.L.-Câmpeanu, pentru că indiferent de motivația liderului său, cei care și-au dat voturile pentru acest partid, l-au considerat un partid de centru-dreapta. Din categoria partidelor minuscule am mai luat în considerare rezultatele Forumului Democrat al Germanilor din România și ale P.U.N.R.-ului, pe baza următoarelor considerente: orientarea lor politică poate fi identificată (la alegerile pentru Senat în Sibiu, F.D.G.R. a mers cu liberalii) și au obținut un rezultat de peste 5 la sută în cel puțin o circumscripție electorală (germanii în Sibiu, P.U.N.R.-ul în Mureș). U.D.M.R.-ul ca partid are o orientare clară de centru-dreapta, fapt recunoscut și de acceptarea lui în organizația internațională a partidelor creștin-democrate.
Pentru a scoate în evidență diferențele regionale, ponderea celor trei blocuri politice este prezentată la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare stabilite prin lege (regiunea București fiind reprezentată de orașul București) și a celor două macroregiuni istorice ale României (Transilvania – împreună cu Banatul, Crișana și Maramureș – și Vechiul Regat).

Ponderea blocului social-democrat (B.S.D.), a blocului naționalist (B.N.) și a blocului de centru-dreapta (B.C.D.) în cele opt regiuni de dezvoltare și în cele două macroregiuni istorice ale României (Molnár–2001). Cifrele indică media procentelor județene obținute de partide la alegerile pentru Camera Deputaților din 26 noiembrie 2000.

B.S.D. (P.D.S.R.+ApR) B.N. (P.R.M.+P.U.N.R.) B.C.D. (P.D.+P.N.L.+P.N.L.-C.+P.N.Ț.C.D.+U.D.M.R.+F.D.G.R.)
R. N-Vest 20+4=24 19+3=22 9+7+2+5+19+0=42
R. Centru 18+4=22 15+2=17 4+6+1+4+36+2=53
R. Vest 32+5=37 22+2=24 9+9+1+5+5 +1=30
Transilvania 23+4=27 19+2=21 7+7+1+5+20+1=41
R. S-Vest 46+4=50 24+1=25 7+4+1+5+5 +1=23
R. Sud 48+4=52 19+1=20 7+6+1+4+0 +0=18
R. București 34+2=36 19+1=20 11+9+2+12+1+0=35
R. S-Est 45+5=50 20+1=21 6+7+1+4+0 +0=18
R. N-Est 48+4=52 19+1=20 6+5+2+5+0 +0=18
V. Regat 44+4=48 20+1=21 7+6+1+5+0 +0=19
România 37+4=41 20+1=21 7+7+1+5+7 +0=27


2001.01.14.

articolul în format *.pdf