Ioan DRĂGAN
Sînt deja realizări notabile
Ancheta Provinciei 
1. Mai mult decît dezirabilă; este imperios necesară. Istoriile „paralele” își au justificarea lor, dar în raport cu istoria de ansamblu a Transilvaniei, ele sînt parțiale și inevitabil partizane. Pe de altă parte, existența mai multor istorii, a mai multor puncte de vedere, este un mare avantaj, cu condiția ca ele să nu se ignore reciproc. În caz contrar, fiecare se condamnă la narcisism și suficiență, păgubitoare științei istorice.

2. Cred că ne aflăm doar în faza premergătoare unui asemenea proiect. E necesar încă un efort amplu de cunoaștere reciprocă, forme și instrumente de difuzare a realizărilor istoriografice, proiecte parțiale realizate în comun, stagii de informare și documentare la schimb etc. Sînt deja realizări notabile și proiecte în curs pe aceste direcții. Aș remarca aici inițiativele Muzeului din Satu-Mare, care a urmărit programatic dialogul istoriografic româno-maghiar-german-ucrainean, concretizat în mai multe volume comune și editarea revistei Mediaevalia Transilvanica, cu un colectiv editorial româno-maghiar.

3. Cea mai mare parte a problematicii istorice, tot ce ține de domeniul interferenței între grupurile etnice.

1954, Sărăcăsău (jud. Alba); Arhivele Naționale, Direcția Județeană Cluj, director; Revista de Arhivistică, Cluj, redactor-șef; Nobilimea românească din Transilvania între anii 1440-1514, București, 2000.


2001.01.28.

articolul în format *.pdf