Colegiul de redacție
Ancheta Provinciei
Ancheta Provinciei 
Cîți dintre noi privim spre viitor și cîți în trecut? Imaginea pe care o avem despre vremurile de odinioară ne ajută ori ne împiedică să ne planificăm viața? Ce cred specialiștii cînd e vorba despre erorile, parțialitatea ori excesele care marchează înțelegerea noastră despre trecut?

Am cerut istoricilor Transilvaniei să își spună părerea. Viziunile lor despre un trecut, totuși, comun sînt atît de diferite, încît înainte de orice ni s-a părut important să știm dacă istoria ardeleană este definitiv spartă în cioburi sau se poate spera într-o reconstituire a mozaicului ei. De aceea am formulat trei întrebări:

1. Deocamdată nu există decît istorii parțiale ale Transilvaniei. Credeți că este dezirabilă o istorie a acestei provincii care să sintetizeze trecutul tuturor comunităților care trăiesc în ea?
2. Cum vedeți posibilă realizarea unui asemenea proiect?
3. Care sînt problemele care necesită în mod obligatoriu o abordare transetnică?

Continuăm publicarea răspunsurilor.

2001.01.28.

articolul în format *.pdf