Documente în Provincia
Proiect de lege privind maghiarii din țările vecine
Document 
Proiectul de lege privind statutul special al maghiarilor din afara Ungariei, aprobat de guvernul ungar în luna martie 2001, a fost avizat pentru dezbaterea în plen de către comisiile pentru drepturile omului, de integrare și de politică externă. Dezbaterea parlamentară a și început pe 19 aprilie, cu expunerea ministrului de externe Martonyi János. Coaliția guvernamentală de centru-dreapta susține legea, Partidul Socialist Ungar (MSZP) condiționează votarea legii de includerea anumitor completări, iar Uniunea Democraților Liberi (SZDSZ) respinge legea chiar la nivel concepțional. SZDSZ este de părere că maghiarii de peste hotare trebuie sprijiniți prin intermediul instituțiilor care funcționează în țările respective. O altă obiecție a lor se referă la faptul că aceasta este o lege-cadru care va intra în vigoare numai prin adoptarea ulterioară a unor acte normative, deci încă nu se poate determina ce anume se va realiza prin această lege. În opinia MSZP, trebuie obținută aprobarea societății ungare pentru această lege, ceea ce se mai poate realiza pe parcursul dezbaterii parlamentare. Socialiștii cer lărgirea sferei subvențiilor care se acordă în țara natală și a controlului asupra acestora, să se crească perioada maximă de încadrare în muncă pe teritoriul Ungariei de la cele 3 luni propuse la 5-6 luni și să se numească un comisar parlamentar (ombudsman) care să se ocupe de problemele maghiarilor de peste hotare. Guvernul va aproba, probabil, majoritatea amendamentelor propuse de socialiști, astfel încît legea – care poate fi adoptată și cu majoritate simpl㠖 va primi, probabil, și sprijinul celui mai puternic partid de opoziție. Secretarul de stat al Ministerului de Externe, Németh Zsolt afirmă că pînă la sfîrșitul anului viitor se va aloca suma de 8-9 miliarde de forinți (aproximativ 800 de miliarde de lei) din rezervele generale ale bugetului pentru acoperirea facilităților educaționale, culturale, medicale, de călătorie etc. asigurate de legea statutului. Cum legea va fi aprobată, probabil, încă în cursul sesiunii parlamentare de primăvară, guvernul va emite o ordonanță pînă la 31 octombrie cu privire la aspectele bugetare ale legii. Conform intențiilor guvernului, legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2002, deci înainte de terminarea negocierilor de aderare dintre Ungaria și UE. Németh Zsolt a subliniat faptul că după aderarea la UE, prevăzută a avea loc cel tîrziu în anul 2004, legea va fi aplicată în concordanță cu contractul unional în vigoare. (M.G.)

Budapesta, martie 2001
Parlamentul
- în vederea exercitării răspunderii față de maghiarii care trăiesc în afara granițelor țării, răspundere prevăzută în alin. (3) al art. 6 al Constituției Republicii Ungare,
- pentru promovarea cultivării relațiilor acestor persoane cu Ungaria,
- avînd în vedere reglementările general acceptate ale dreptului internațional și obligațiile de drept internațional asumate de Republica Ungară,
- luînd în considerare eforturile de integrare europeană ale Republicii Ungare, precum și principiile de bază ale legislației Uniunii Europene privind respectarea drepturilor omului și apărarea drepturilor minorităților, respectiv cerințele statului de drept,
- avînd în vedere dezvoltarea relațiilor regionale în cadrul spațiului central- european,
- în vederea asigurării, pentru maghiarii din statele învecinate, a apartenenței la națiunea maghiară unitară, a prosperității pe meleagurile lor natale, respectiv a păstrării identității lor naționale
- fără a aduce atingere facilităților și subvențiilor asigurate prin reglementări legale persoanelor de naționalitate maghiară care trăiesc în alte regiuni ale lumii în afara granițelor
adoptă următoarea lege:

Capitolul I Dispoziții generale
Valabilitatea legii

Articolul 1

(1) Valabilitatea legii se întinde asupra acelor persoane de naționalitate maghiară și fără cetățenie ungară cu domiciliul în Republica Croația, Republica Federativă Iugoslavia, Republica Austria, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă sau Ucraina, care

a) nu și-a pierdut cetățenia ungară prin renunțarea voluntară la aceasta și
b) nu deține drept de ședere permanentă în Ungaria, precum și
c) deține certificatul definit în art. 20.

(2) Valabilitatea acestei legi se extinde și asupra soțului/soției cu același domiciliu al persoanei definite în aliniatul (1) și asupra copilului minor crescut împreună de aceștia în gospodăria comună, chiar dacă aceștia nu sînt de naționalitate maghiară.

(3) Valabilitatea acestei legi – în privința prevederilor cuprinse în aceasta – se extinde, de asemenea, asupra organizațiilor definite în articolele 5, 18, respectiv 19.

Articolul 2

(1) Persoana aflată sub incidența prezentei legi, în condițiile legii va beneficia de drept de anumite facilități pe teritoriul Republicii Ungare, respectiv la domiciliul stabil din țările învecinate, respectiv va putea solicita anumite subvenții.

(2) Prevederile legii privind posibilitatea de a beneficia de anumite facilități, respectiv de a solicita anumite subvenții trebuie aplicate în concordanță cu prevederile acordurilor internaționale.

(3) Facilitățile, respectiv subvențiile care pot fi solicitate, prevăzute în prezenta lege, nu aduc atingere facilităților și subvențiilor disponibile, asigurate și în prezent prin reglementări legale, persoanelor de naționalitate maghiară care nu posedă cetățenie maghiară și care trăiesc în orice altă regiune a lumii.

Articolul 3
Republica Ungară,
a) în vederea asigurării menținerii permanente a relațiilor,
b) în vederea asigurării posibilității de a beneficia de facilitățile și subvențiile prevăzute în prezenta lege,
c) în vederea menținerii neîngrădite a relațiilor culturale, economice și familiale,
d) în vederea asigurării liberei circulații a persoanelor și ideilor,
asigură persoanelor aflate sub incidența prezentei legi tratamentul cel mai favorabil în situația dată în privința accesului pe teritoriul țării și a șederii acolo, luînd în considerare obligațiile de drept internațional asumate.

Capitolul II Facilitățile și subvențiile de care pot beneficia persoanele aflate sub incidența prezentei legi

Educație, cultură, știință
Articolul 4

(1) în domeniul culturii, persoanele aflate sub incidența prezentei legi au pe teritoriul Ungariei drepturi egale cu cetățenii maghiari. În mod corespunzător, Republica Ungară le va asigura în special

a) posibilitatea de a folosi instituțiile de cultură generală și de a beneficia de serviciile acestor instituții,
b) accesul la valorile culturale pentru public și cercetare,
c) accesul la valorile cu caracter de monument istoric și la documentele referitoare la acestea,
d) posibilitatea studierii în scop științific a materialelor de arhivă care conțin date personale protejate, cu condiția ca statul de care aparține persoana maghiară din afara granițelor să fie parte a tratatelor internaționale privind protecția datelor personale*.

(2) Persoana aflată sub incidența acestei legi este îndreptățită să beneficieze de serviciile oricărei biblioteci publice de stat și beneficiază gratuit de următoarele servicii de bază:

a) frecventarea bibliotecii,
b) folosirea la fața locului a colecțiilor parțiale desemnate de bibliotecă,
c) folosirea instrumentelor de evidență a fondurilor,
d) informații privind serviciile bibliotecii și a sistemului de biblioteci,
e) în cazul înscrierii, împrumutarea documentelor tipărite din bibliotecă, în condițiile prevăzute în regulamentul de utilizare a bibliotecii.

(3) Facilitățile suplimentare de care beneficiază persoanele aflate sub incidența prezentei legi privind utilizarea serviciilor instituțiilor de stat muzeale și de cultură în masă sînt cuprinse într-un act normativ special.

Articolul 5

Organizația cu scop nepatrimonial care funcționează în mod legal într-o țară vecină, a cărei activitate se referă la
a) cultivarea și dezvoltarea limbii, literaturii, culturii, artei populare maghiare,
b) conservarea, sprijinirea, cercetarea tradițiilor naționale maghiare
c) sau la alte activități culturale și științifice utile din punct de vedere al păstrării identității naționale, poate solicita, prin concurs, sprijinirea activității sale de către organizația de utilitate publică constituită în acest scop. Regulile privind examinarea cererii de finanțare sînt cuprinse în articolul 26.

Articolul 6

Oamenii de știință maghiari aflați sub incidența legii pot deveni membri exteriori sau membri plini ai Academiei Maghiare.

Distincții, burse

Articolul 7

(1) Republica Ungară asigură posibilitatea ca persoanele aflate sub incidența legii să beneficieze de distincțiile statale ale Republicii Ungare sau de titlurile de onoare, premiile și diplomele înființate de ministere, ca recunoaștere a activității lor proeminente, exemplare în serviciul națiunii maghiare, al sporirii valorilor maghiare și universale.

(2) La stabilirea condițiilor pentru acordarea burselor de stat trebuie asigurată posibilitatea acordării acestor burse persoanelor aflate sub incidența prezentei legi.

Protecție socială și servicii sanitare
Articolul 8

(1) Persoanele aflate sub incidența prezentei legi care lucrează pe teritoriul Republicii Ungare în cadrul unor relații juridice privind desfășurarea unor activități lucrative pe baza prevederilor articolului 16 – în măsura în care acordurile internaționale nu prevăd altfel – au obligația de a plăti contribuție de asigurare de sănătate și de pensie. Prin plata contribuțiilor, angajatul devine îndreptățit să beneficieze de servicii sanitare și de pensie identice cu cele de care beneficiază asigurații cu cetățenie ungară. Sfera acestor îndreptățiri este cuprinsă într-un act normativ special.

(2) Persoanele aflate sub incidența prezentei legi care nu au obligația de a plăti contribuția de asigurare de sănătate și de pensie conform aliniatului (1) pot solicita, în prealabil, prin concurs, de la organizația de utilitate publică înființată în acest scop (articolul 25) rambursarea cheltuielilor legate de serviciile medicale de care pot beneficia contra cost pe teritoriul Ungariei.

(3) În cazurile care necesită îngrijire medicală imediată pe teritoriul Ungariei, persoanele aflate sub incidența prezentei legi beneficiază de această îngrijire în condițiile prevăzute de acordurile bilaterale de protecție socială (politică socială).

Facilități de călătorie
Articolul 9

(1) Persoanele aflate sub incidența legii beneficiază pe teritoriul Ungariei de reduceri de preț la călătoriile pe mijloacele de transport în comun local și interurban intern pe bază de grafic – în cazul călătoriei cu trenul, la clasa a 2-a.

(2) Au dreptul la un număr nelimitat de călătorii gratuite

a) copiii care nu au împlinit vîrsta de 6 ani,
b) persoanele care au împlinit vîrsta de 65 de ani.

(3) au dreptul de o reducere de 90% la călătoriile interurbane interne pe mijloacele de transport în comun

a) persoanele definite în aliniatul (1), de patru ori pe an,

b) în cazul călătoriei în grup, grupurile compuse din cel puțin 10 persoane sub 18 ani aflate sub incidența legii și doi adulți însoțitori, o dată pe an.

(4) Reducerile de preț la călătorii nu pot fi cumulate.

(5) Regulile detaliate ale reducerilor de preț la călătorii sînt cuprinse într-un act normativ special.

Învățămînt
Articolul 10

(1) Persoanele aflate sub incidența prezentei legi sînt îndreptățite – în condițiile acestui articol – să beneficieze în instituțiile de învățămînt superior ale Republicii Ungare de

a) pregătire de bază, complementară de bază, completă sau parțială, de nivel universitar sau de școală superioară,
b) pregătire de doctorat (PhD) și de masterat,
c) perfecționare generală, respectiv specializată,
d) pregătire profesională de nivel superior în sistem școlar acreditat.

(2) Studenții cursurilor de zi ale formelor de învățămînt finanțate de stat au dreptul la normativ de student, la alocațiile bănești și în natură conform prevederilor privind studenții, respectiv la rambursarea diferențială a contribuțiilor de sănătate. Sfera subvențiilor suplimentare va fi definită într-un act normativ special de către ministrul învățămîntului.

(3) În cadrul instruirii finanțate de stat, un număr de studenți, stabilit anual de ministrul învățămîntului, își vor putea desfășura studiile în instituțiile de învățămînt superior ale Republicii Ungare.

Legitimație de elev/student
Articolul 11

(1) Persoanele aflate sub incidența prezentei legi care sînt elevii sau studenții instituțiilor de învățămînt public sau superior din Ungaria, au dreptul să dețină legitimație de elev/student și să beneficieze de facilitățile aferente acestuia.

(2) Persoanele aflate sub incidența prezentei legi care sînt elevi sau studenți în statele vecine, încadrați în învățămîntul cu predare în limba maghiară, pe perioada șederii în Ungaria, beneficiază de toate facilitățile pe care legitimația de elev/student le conferă elevilor/studenților instituțiilor de învățămînt din Ungaria. Regulile detaliate privind eliberarea legitimației de elev/student pentru aceștia sînt cuprinse într-un act normativ special.

(3) Existența statutului de elev sau student într-o țară vecină va fi dovedită printr-o mențiune în secțiunea corespunzătoare a „Certificatului maghiar” (articolul 20).

Perfecționarea profesională a pedagogului maghiar de peste hotare
Articolul 12.

(1) Pedagogii maghiari din afara țării care predau în limba maghiară într-un stat învecinat (în continuare: pedagogii maghiari de peste hotare) au dreptul să participe – în limita efectivului anual stabilit de ministrul învățămîntului – la perfecționare profesională regulată și să beneficieze de facilitățile definite în aliniatul (2).

(2) Persoanele definite în aliniatul (1) sînt îndreptățite să solicite de la instituția maghiară de învățămînt care asigură perfecționarea, pentru perioada participării la cursul de perfecționare,

a) rambursarea cheltuielilor de cazare,
b) rambursarea cheltuielilor de transport, precum și
c) contribuție la cheltuielile de înscriere, în cuantumul stabilit prin actul normativ special.

(3) Regulile detaliate privind perfecționarea pedagogilor maghiari de peste hotare sînt cuprinse într-un act normativ special.

Articolul 13

(1) Pedagogii maghiari de peste hotare au dreptul la legitimație de pedagog maghiar de peste hotare (în continuare: legitimație de pedagog), iar cadrele didactice universitare din instituțiile de studii superioare din statele vecine care predau în limba maghiară (în continuare: cadre didactice maghiare de peste hotare) au dreptul la carte de cadru didactic.

(2) Facilitățile de care pot beneficia pe teritoriul Ungariei posesorii legitimației de pedagog sau ai cărții de cadru didactic sînt identice cu cele asigurate, prin acte normative, pedagogilor și cadrelor didactice universitare și din învățămîntul superior cu cetățenie maghiară.

(3) Regulile detaliate privind conținutul, modul de eliberare și ținerea evidenței legitimațiilor de pedagog și a cărților de cadru didactic sînt cuprinse într-un act normativ special.

Instruire detașată peste hotare
Articolul 14.

(1) Republica Ungară sprijină păstrarea și cultivarea limbii materne, a culturii și identității naționale a maghiarilor din țările vecine, de asemenea, prin detașarea în statele vecine a unor secții ale instituțiilor de învățămînt superior maghiare acreditate. Suma suportului financiar pentru realizarea acestui scop se preconizează prin prevederile bugetare ale Republicii Ungare. Decizia privind utilizarea fondurilor disponibile va fi luată de ministrul învățămîntului pe baza prevederilor din actul normativ special.

(2) Republica Ungară sprijină înființarea, funcționarea, dezvoltarea în statele vecine a unor instituții de învățămînt superior (secții, facultăți) cu predare în limba maghiară acreditate în țara respectivă. Resursele financiare necesare realizării acestora pot fi solicitate prin concurs de la organizația de utilitate publică înființată în acest scop (articolul 25).

Subvenții pentru învățămîntul în țara natală
Articolul 15

(1) Persoana aflată sub incidența prezentei legi poate depune o cerere de subvenționare a studiilor la organizația de utilitate publică înființată în acest scop (articolul 26), în cazul în care asigură educația în limba maghiară a cel puțin doi copii minori ai săi crescuți în gospodăria proprie, la instituții de învățămînt aflate pe teritoriul statului vecin în care își are domiciliul stabil.

(2) Persoana aflată sub incidența prezentei legi poate depune o cerere de subvenționare a manualelor și materialelor didactice la organizația de utilitate publică înființată în acest scop (articolul 26) în cazul în care asigură educația în limba maghiară a copilului minor crescut în gospodăria proprie, la o instituție de învățămînt aflată pe teritoriul statului vecin în care își are domiciliul stabil.

Încadrarea în muncă
Articolul 16

(1) Persoanele aflate sub incidența prezentei legi pot fi încadrate în muncă pe teritoriul Republicii Ungare pe bază de autorizație. În cursul procesului de autorizare, regulile generale privind autorizarea angajării străinilor în Ungaria vor fi aplicate cu modificarea că autorizația poate fi acordată fără studierea situației de pe piața forței de muncă.

(2) Autorizația poate fi acordată pe o perioadă totală de cel mult trei luni pe an calendaristic. Prin acte normative speciale se poate institui posibilitatea acordării autorizațiilor pe termen mai lung.

Articolul 17

(1) Persoanele implicate pot solicita de la organizația de utilitate publică înființată în acest scop (articolul 25), pe bază de concurs, rambursarea cheltuielilor legate de dovedirea îndeplinirii condițiilor legale pentru angajare, în special dovedirea prealabilă a studiilor, a calificării și a aptitudinii medicale necesare.

(2) Regulile detaliate privind procedura de autorizare, respectiv evidența autorizațiilor sînt cuprinse într-un act normativ special.

Sarcinile organelor de informare publică
Articolul 18

(1) a) Organele de informare publică din Ungaria vor asigura în mod sistematic colectarea și difuzarea informațiilor privind maghiarii de peste hotare și de transmiterea informațiilor privind Ungaria și maghiarime către maghiarii de peste hotare.
b) Aceste informații servesc la
ba) transmiterea valorilor spirituale și culturale maghiare și universale,
bb) formarea unei imagini obiective despre Ungaria și despre maghiari,
bc) conservarea identității, a limbii materne și a culturii comunităților naționale maghiare care constituie minoritate în țara lor.

(2) Republica Ungară asigură realizarea și difuzarea de emisiuni de televiziune publică prin înființarea și asigurarea funcționării organizației de utilitate publică constituită în acest scop. Resursele financiare necesare în acest scop vor fi asigurate din bugetul central.

Sprijinirea organizațiilor cu scop lucrativ
Articolul 19

(1) Republica Ungară sprijină înființarea, respectiv funcționarea organizațiilor cu scop lucrativ care funcționează într-o țară vecină și care favorizează obiectivele comunităților naționale maghiare din statele vecine.

(2) În vederea obținerii subvențiilor, pot depune cereri de finanțare la organizația de utilitate publică înființată în acest scop (articolul 26) organizațiile cu scop lucrativ definite în aliniatul (1) al căror scop este în special

a) îmbunătățirea capacității de păstrare a populației din localitățile defavorizate din teritoriile locuite de comunitatea națională maghiară de peste hotare, dezvoltarea agroturismului,
b) păstrarea și cultivarea limbii, literaturii, culturii, artei populare maghiare (de ex. publicarea de cărți, ziare, reviste, dezvoltarea industriei artizanale),
c) crearea și dezvoltarea condițiilor infrastructurale în scopul menținerii relațiilor cu Republica Ungară (conectare la Internet, telecomunicație etc.),
d) restaurarea și valorificarea (exploatarea) unor monumente istorice din cadrul patrimoniului cultural maghiar,
e) alte întreprinderi care promovează obiectivele prevăzute în alinia-tul (1).

Capitolul III Regula de procedură pentru acordarea facilităților și subvențiilor

Certificatul maghiar
Articolul 20

(1) Persoanele care doresc să beneficieze de facilitățile și subvențiile prevăzute în prezenta lege pot solicita eliberarea certificatului definit în aliniatul (2) de la organul administrativ central desemnat în acest scop de către Guvernul Republicii Ungare, (în continuare: autoritatea de examinare).

(2) Autoritatea de examinare va elibera pentru solicitant „Certificatul maghiar” cu fotografie, iar pentru soțul/soția și copii acestuia minori crescuți în gospodăria comună care nu sînt de naționalitate maghiară, „Certificatul de rudă maghiar㔠(în continuare denumite împreună Certificat) dacă

a) solicitantul îndeplinește condițiile prevăzute în art. 1, pct. a)-b),
b) organizația de recomandare prevăzută în articolul 21 a eliberat recomandarea,
c) autoritatea maghiară competentă nu a emis împotriva lui interdicție de intrare și ședere pe teritoriul Ungariei și nu a dispus expulzarea lui din cauzele prevăzute în legea specială relevantă, respectiv nu există proceduri penale în curs împotriva lui pe teritoriul Ungariei.

Articolul 21

(1) Autoritatea de examinare eliberează certificatul dacă

a) persoana solicitantă deține o recomandare eliberată de o organizație care reprezintă în statul respectiv comunitatea națională maghiară din statele vecine, acceptată de Guvernul Republicii Ungare ca organizație de recomandare și
b) recomandarea certifică apartenența solicitantului la comunitatea națională maghiară și conține:
ba) cererea petentului;
bb) numele, locul și data nașterii, domiciliul stabil și numele mamei solicitantului;
bc) numele organizației de recomandare, ștampila oficială a acesteia, semnătura reprezentantului acesteia;
bd) locul și data eliberării recomandării.
c) Recomandarea eliberată pentru soțul/soția, respectiv copilul minor de altă naționalitate ale persoanei aflate sub incidența legii (articolul 1, aliniatul (2)) certifică exclusiv relația de rudenie existentă cu persoana maghiară de peste hotare.

(2) Guvernul Republicii Ungare acceptă ca organizație de recomandare acea organizație care reprezintă comunitatea națională maghiară dintr-un stat care este capabilă,

a) să reprezinte în statul respectiv întreaga comunitate națională maghiară trăind în acel stat,
b) să asigure condițiile organizatorice și de personal ale preluării și examinării cererilor de recomandare.

Articolul 22

(1) Certificatul este un act public care îndreptățește deținătorul să beneficieze de facilitățile, respectiv să depună o cerere (prin concurs) pentru subvențiile prevăzute în prezenta lege.

(2) Valabilitatea certificatului

a) pentru persoanele cu vîrsta cuprinsă între 18-60 de ani: 5 ani;
b) pentru persoanele în vîrstă de peste 60 de ani: nelimitată;
c) pentru minori: data la care împlinesc 18 ani.

(3) În cazul expirării valabilității certificatului, la cerere, se va relua procedura prevăzută în articolele 20-21.

(4) Autoritatea de examinare retrage certificatul dacă

a) organizația de recomandare a retras recomandarea pe motiv că posesorul certificatului a furnizat date nereale la solicitarea recomandării,
b) posesorul certificatului a obținut drept de ședere permanentă pe teritoriul Ungariei sau cetățenie ungară,
c) posesorul certificatului a fost expulzat de pe teritoriul Republicii Ungare, s-a dispus interdicție de intrare și de ședere împotriva lui,
d) s-a inițiat procedură penală împotriva lui pe teritoriul Ungariei, respectiv
e) posesorul certificatului solicită acest lucru.

(5) Autoritatea de examinare este obligată să înștiințeze posesorul și organizația de recomandare a acestuia privind hotărîrea definitivă de retragere a certificatului.

Articolul 23

(1) Procedurile autorității de examinare sînt reglementate de legea nr. IV din anul 1957 privind procedurile generale ale administrației de stat.

(2) Solicitantul poate înainta recurs la instanțele judecătorești împotriva hotărîrii administrative definitive luate în urma plîngerii împotriva deciziei de primă instanță a autorității de examinare privind emiterea, respectiv retragerea certificatului.

(3) Regulile detaliate de procedură ale autorității de examinare, respectiv regulile de evidență a certificatelor eliberate, precum și cele privind conținutul de date al certificatului sînt cuprinse într-un act normativ special.

Utilizarea facilităților pe teritoriul Republicii Ungare
Articolul 24

(1) Persoana maghiară de peste hotare, în timpul șederii legale pe teritoriul Ungariei, poate beneficia de drept de facilitățile prevăzute în art. 4, art. 8 alin. (2), art. 9, art. 11, art. 12 alin. (2) și art. 13 în condițiile prezentate în articolele respective, cu condiția prezentării certificatului său (art. 20).

(2) Fondurile necesare pentru acordarea facilităților de către organizațiile și instituțiile de stat care acordă facilitățile enumerate în aliniatul (1), respectiv organizațiile cu scop lucrativ care acordă reduceri de tarife la călătorii vor fi asigurate din bugetul central.

Procedura de solicitare a subvențiilor ce se pot acorda în Republica Ungară

Articolul 25

(1) Guvernul înființează o organizație (organizații) de utilitate publică pentru examinarea cererilor și acordarea subvențiilor pe care le pot solicita persoanele (organizațiile) aflate sub incidența prezentei legi.

(2) Obiectivele activității organizației de utilitate publică, sfera cererilor de finanțare care vor fi examinate de aceasta și organul de conducere abilitat să ia decizii vor fi cuprinse în actul de constituire al organizației, cu respectarea legii nr. CLVI din 1997 privind organizațiile de utilitate publică.

(3) Cererile de finanțare pentru subvențiile ce pot fi solicitate în temeiul prezentei legi, pe bază de concursuri anunțate public, vor fi depuse la organizația de utilitate publică competentă din punct de vedere al subiectului cererii.

(4) La cerere trebuie anexate datele și documentele solicitate de organizația de utilitate publică în anunțul concursului.

(5) În caz de decizie favorabilă, solicitantul și organizația de utilitate publică vor încheia un contract civil care va conține condițiile și suma finanțării, cu specificarea scopurilor în care va putea fi utilizată finanțarea și regulamentul de justificare a cheltuielilor.

(6) Fondurile necesare pentru desfășurarea activității organizației (organizațiilor) de utilitate publică vor fi asigurate din bugetul central în diviziune anuală, sub forma unui fond special.

Procedura de solicitare a subvențiilor disponibile în statele vecine

Articolul 26

(1) Cererile pentru subvențiile prevăzute în prezenta lege pot fi depuse de către persoanele (organizațiile) aflate sub incidența prezentei legi la organizația nonprofit înființată în mod legal în acest scop în țara vecină în care își au domiciliul/sediul (în continuare: organizație de utilitate publică din străinătate).

(2) Contractul civil încheiat între organizația de utilitate publică înființată în Ungaria în scopul examinării cererilor de finanțare și acordării finanțărilor (articolul 25) și organizația de utilitate publică din străinătate conține datele necesare pentru examinarea cererii, date ce vor fi confirmate prin acte, declarații, documentații de proiect etc.

(3) Organizația de utilitate publică din Ungaria (articolul 25) va examina cererile pe baza datelor prevăzute în contractul civil definit în aliniatul (2) și pe baza opiniei organizației de utilitate publică din străinătate.

(4) Finanțările obținute vor fi acordate solicitanților de către organizația ungară de utilitate publică (art. 25) pe baza unui contract civil. Acest contract va conține condițiile și suma finanțării, cu specificarea scopurilor în care va putea fi utilizată finanțarea și regulamentul de justificare a cheltuielilor.

Capitolul IV Dispoziții Finale

Articolul 27

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2002.

(2) Din momentul aderării Republicii Ungare la Uniunea Europeană, prevederile care asigură îndreptățiri, facilități, respectiv subvenții vor fi aplicate persoanelor avînd cetățenie în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene în acord cu contractul de aderare.

Articolul 28

(1) Guvernul este mandatat să reglementeze prin ordonanțe următoarele:

a) prevederile privind desemnarea, respectiv stabilirea competențelor organului de administrație publică abilitat să emită, să retragă certificate și să țină evidența acestora, respectiv ale organului superior acestuia,
b) regulile detaliate privind reducerile de tarif la transportul în comun al persoanelor aflate sub incidența prezentei legi,
c) regulile detaliate privind legitimația de elev/student care se va emite pentru persoanele specificate în aliniatul (1) al articolului 11 din prezenta lege.

(2) Guvernul se va îngriji de înființarea organizațiilor de utilitate publică ungare (articolul 25) care vor examina cererile de finanțare și vor acorda subvențiile disponibile în temeiul prezentei legi, respectiv de coordonarea activității organizațiilor de utilitate publică deja existente cu același scop, de modificarea corespunzătoare a actelor constitutive ale acestora, respectiv de regruparea finanțărilor în acest cadru.

Articolul 29

(1) Ministrul de interne și ministrul de externe vor stabili printr-un ordin comun regulile detaliate privind emiterea, retragerea, evidența certificatelor, respectiv cerințele de conținut și de formă ale acestora.

(2) Ministrul economiei

a) va stabili cu ministrul de externe printr-un ordin comun, regulile de evidență și de procedură privind autorizarea încadrării în muncă a maghiarilor de peste hotare, respectiv organizația de administrație de stat responsabilă de îndeplinirea acestor sarcini,
b) este mandatat să reglementeze, prin ordin, condițiile acordării autorizațiilor de încadrare în muncă pe termen mai lung decît cel stabilit în articolul 16 al prezentei legi, referitor la persoanele aflate sub incidența acestei legi sau la un grup al acestora. În problemele care afectează și sportivii profesioniști, reglementarea se va elabora de comun acord cu ministrul tineretului și sportului.

(3) Ministrul de externe este mandatat ca în cazuri care merită considerație specială în cursul procedurii de examinare de către autoritatea specificată în articolul 21, respectiv în cazul în care derularea procedurii descrise în articolul 21 aliniatul (1) este împiedicată, în scopul fluentizării prelucrării cazurilor, să înlocuiască cu o declarație proprie recomandarea prevăzută în articolul 20 al prezentei legi.

(4) Ministrul patrimoniului cultural național va stabili printr-un ordin regulile detaliate privind facilitățile cuvenite maghiarilor de peste hotare în cazul în care apelează la serviciile bibliotecilor publice, instituțiilor muzeale și de cultură finanțate de stat.

(5) Ministrul învățămîntului – de comun acord cu ministrul de externe – va stabili printr-un ordin regulile detaliate privind instruirea persoanelor aflate sub incidența legii, respectiv perfecționarea pedagogilor maghiari de peste hotare, respectiv facilitățile prevăzute în articolele 10, 12 și 13 ale prezentei legi, inclusiv cuantumul subvențiilor individuale.

Note

* Legea nr. VI din anul 1998 privind promulgarea Acordului privind protecția individului în cursul prelucrării automatizate a datelor personale, datată la Strasbourg, la 28 ianuarie 1981.

Traducerea: VENCZEL Enikő
2001.04.03.

articolul în format *.pdf