Ovidiu PECICAN
Noi apariții
Observator 
O noutate a ultimului an este relansarea Editurii Kriterion pe piața de carte românească. O bună echipă managerială a asumat ideea că publicul cititor din România ar putea fi interesat de cărțile semnificative din perimetrul culturii maghiare. Drept care a operat o primă selecție, diversă ca areal specific, și s-a pus pe treabă. Primele patru titluri se găsesc deja în librării și merită toată atenția.

Gergely András semnează o succintă istorie a Ungariei, prima carte cu asemenea tematică tradusă la noi (Istoria Ungariei, București-Cluj, Ed. Kriterion, 2000). Este o premieră îndelung așteptată și puțin cam întîrziată, ținînd seama că atîtea polemici istoriografice sînt alimentate de viziunile diferite asupra trecutului comun ale experților maghiari și ale celor români. Fiind însoțită de o listă a șefilor de stat și guvern care debutează cu Arpád și se încheie cu Orbán Viktor, mica sinteză își dovedește pe deplin utilitatea. Pe cînd însă traducerea mult incriminatei – și prea puțin cunoscutei – Istorii a Transilvaniei, elaborată sub patronajul Academiei de Științe maghiare?

Miskolczy Ambrus este un istoric cunoscut în cercurile specializate din România. El editează de ani buni de zile o publicație trilingvă, alăturînd diverse studii istorice românești și maghiare în original și în traducere și însoțindu-le cu contribuții din istoriografia internațională. De astă dată însă, el se înfățișează marelui public amator de istorie, ocupîndu-se cu competență și spirit comprehensiv de începuturile burgheziei comerciale românești (Rolul de intermediere între est și vest al burgheziei comerciale levantine române din Brașov (1780-1860), București-Cluj, Ed. Kriterion, 2000). Cercetarea tradusă la Kriterion focalizează asupra rolului de punte între est și vest pe care l-a jucat Brașovul de odinioară și umple cu imagini vii un gol preexistent din bibliografia de specialitate.

Din sfera filosofiei politice sau geopolitice provine un alt volum, cunoscut de unii de mai mult timp, în original, așteptat de mulți gînditori români cu nerăbdare. Este vorba despre moștenirea teoretică mult-discutată a lui Bibó István (studiul Mizeria micilor state est-europene) și de contribuția fundamentală a lui Szûcs Jen

2001.07.29.

articolul în format *.pdf