BAKK Miklós
Transformarea cetățeniei
Observator 
Pe cînd în contextul integrării europene se vorbește despre criza sau cel puțin transformarea statului național clasic, despre procesul prin care statul european cedează o parte a suveranității sale către nivele suprastatale (unionale) sau substatale (regiunile), se vorbește mult mai puțin despre faptul că, în același, timp se transformă și noțiunea de cetățenie și statutul juridic al acesteia. Deși, cu siguranță, această transformare va fi mult mai curînd simțită de cetățenii țărilor care așteaptă să devină membre ale UE decît alte schimbări instituționale care vor decurge din cedarea atributelor de suveranitate.

Cartea lui Dominique Schnapper și Christian Bachelier, prezentînd formarea conceptului și a instituției juridice ale cetățeniei, oferă un sprijin pentru cunoașterea acestei transformări. Lucrarea ar putea fi chiar o introducere pentru conceptul de cetățenie al perioadei postnaționale. Capitolul Cetățenie și națiune este cel care dă, în primul rînd, de gîndit, în lectură central-est-europeană: deși cuplul de autori se distanțează critic față de punctul de vedere al „liberalismului ortodox” și al republicanismului clasic, însă ideile multiculturalismului, comunitarismului și drepturile culturale sînt prezentate doar ca tendințe care parțial critică, parțial „extind” cetățenia clasică. Schnapper și Bachelier recunosc faptul că aceste idei au menirea de a dizolva contradicția dintre noțiunea „etnic㔠și „civic㔠a națiunii. De asemenea, ei știu că această contradicție – spre deosebire de ideile reformiștilor idealiști est-europeni – este, de fapt, de natură ideologică (apărută în secolul XIX, ca rezultat al disputei dintre națiunea politică franceză și Volk-ul german), iar națiunile europene sînt, în același timp, comunități etnice și civice. Însă, această revelație a lor rămîne fără consecințe; nu fac nici măcar trimiteri la modelele politice în cadrul cărora poate fi creat consensul sau echilibrul între cele două relații comunitare.

(Dominique Schnapper, Christian Bachelier: Ce este cetățenia?, Editura Polirom, 2001.)
Traducerea: VENCZEL Enikő
2001.07.29.

articolul în format *.pdf