Adrian DOCEA
Pentru un partid regional
Actualitate 
Grupul Provincia are meritul de a fi adus o nouă viziune asupra realității transilvane, o viziune din interior, obiectivă și rațională. Într-o perioadă de renaștere a regiunilor Europei, Transilvania își regăsește identitatea și valorile: multiculturalism, toleranță, pragmatism, constructivitate. Nu este însă ușor, tendințele omogeni zatoare fiind extrem de puternice. Din fericire, Europa de azi pare a-și construi viitorul respectînd identitatea și specificul, sub orice formă ar fi. Astfel, inițiativa Provinciei urmează viziunea europeană.

Din păcate, nu este suficient. Provincia nu dovedește că ar avea forța necesară să joace un rol important în Transilvania. Mai exact: revista se adresează exclusiv intelectualilor, iar impactul mediatic este foarte redus, de unde efectul minim asupra populației. Transilvania nu are timp de pierdut. Transilvania nu are timp de vorbe. Pasivismul specific intelectualului ardelean nu a adus niciodată rezultate practice. Mai mult decît orice, toți oamenii așteaptă să trăiască mai bine. În afara activității politice, nici o mișcare culturală, pro-europeană, pro-transilvană sau de orice altă natură, nu poate să-i aducă omului bunăstarea. Iar bunăstarea vine dintr-o economie puternică, o economie puternică existînd numai acolo unde mediul îi permite. Este rolul politicului de a crea acest mediu, este rolul unui partid regionalist de a aduce prosperitate în Ardeal, este rolul Provinciei de a lansa un asemenea partid. Trebuie să ne asumăm răspunderea față de bunăstarea regiunii în fața oamenilor care așteaptă o schimbare.

Sînt 12 ani de cînd tineri de vîrsta mea au murit, pentru ca noi să fim liberi. Sînt 12 ani de cînd, la Timișoara, în inima oamenilor apărea din nou speranța. Sînt 12 ani de cînd așteptăm altceva.

Transilvania are un mare potențial. Resursele umane și materiale îi permit să devină o regiune foarte dezvoltată a Europei. Diferența dintre potențial și realitate este însă imensă. Iar pentru aceasta sîntem cu toții responsabili. De aceea, un partid care să-și asume toată răspunderea față de Ardeal este o urgență.

Aș vrea acum să lansez 12 idei referitoare la componența, punctele esențiale și misiunea unui partid regional, ce ar putea deveni extrem de puternic în Transilvania.

1. Tineri
. Studenții trebuie să ocupe locul central în partid, ca motor al organizației. Puterea și posibilitățile lor nu sînt nici măcar pe departe cunoscute de liderii politici. Toate partidele își izolează studenții în organizații de tineret pînă cînd sînt suficient de ramoliți pentru a putea fi folosiți și manipulați. Tinerii se simt astăzi inutili, marginalizați și fără perspective. E primul lucru care trebuie schimbat. Este esențial pentru un partid să folosească la maximum energiile de care dispune.

2. Intelectuali
. Asigură linia ideologică și culturală a partidului. Iarăși, un element neexploatat este rolul de coordonare pe care elitele intelectuale trebuie să îl aibă față de tineri, creînd mediul propice dezvoltării lor. Dacă tinerii aduc organizației energie, ei trebuie să aducă cunoaștere și experiență.

3. Oameni de afaceri
. Contribuie la finanțarea partidului, ale cărui costuri, în special mediatice, nu pot fi suportate de membrii obișnuiți. Trebuie căutați oameni de afaceri ardeleni, care susțin ideea transilvanistă și un capitalism autentic. Rolul lor nu trebuie să se rezume însă la atît: nimeni nu cunoaște mai bine nevoile practice ale economiei decît ei, putînd fi astfel de mare ajutor.

4. Profesioniști.
Un „headhunting” eficient ar trebui să aducă organizației cei mai buni profesioniști în drept, politică, economie, administrație. Există absolvenți de Oxford, spre exemplu, care lucrează la companii multinaționale și care ar putea face multe pentru Transilvania, însă nu-i solicită nimeni. Iar dacă fac ceva, nu sînt susținuți de mediocritatea politică.

5. Imaginea partidului
. De cele mai multe ori, imaginea partidului este neglijată. Ea este însă incredibil de importantă în succesul politic. Totul, începînd de la siglă și terminînd cu prezența mediatică zilnică a partidului, trebuie bine gîndit și profesional lucrat.

6. Poziția partidului
. Principiile și ideologia partidului trebuie să fie prezentate pragmatic și răspicat. Majoritatea partidelor concep ideologii abstracte, ambigue și inaccesibile, pierzînd total contactul cu realitatea. Oamenii așteaptă idei simple, practice, al căror efect îl pot înțelege.

7. Resursele umane
. De obicei, selectarea într-un partid nu are nici un criteriu de selecție. Motiv pentru care, clasa politică actuală este dezastruoasă. Cel puțin membrii activi ai organizației trebuie cu atenție selectați, pentru că resursele umane de calitate asigură succesul. În ceea ce privește liderii organizației, ei trebuie să fie personalități puternice, să dețină simț politic, cunoștințele necesare și moralitate politică. Aceste patru calități sînt foarte greu de găsit la un loc, dar toate sînt esențiale.

8. Relația cu societatea civilă
. Omul se simte neputincios în fața clasei politice. Nu e nimic mai rău decît a trăi cu sentimentul neputinței într-o societate care te ignoră și te subestimează. Contactul cu problemele oamenilor obișnuiți este pentru omul politic singura modalitate de a păstra legătura cu realitatea.

9. Relația cu diaspora
. Există în toată lumea mii de ardeleni care ar putea și ar vrea să-și ajute regiunea, să facă lobby, să investească, să susțină, trebuie doar să li se dea ocazia. De zeci de ani, ea este ignorată pe toate planurile.

10. Lupta împotriva prejudecății și inerției. Pas cu pas, trebuie eliminate toate prejudecățile și temerile nejustificate, însă adînc întipărite. Este greu, dar e un obstacol ce trebuie trecut pentru a putea construi ceva solid. De asemenea, inerția va trebui depășită, societatea ardeleană trebuie, într-un fel sau altul, pusă în mișcare. Altfel, experiența mersului în gol timp de 12 ani este repetabilă. Este prima misiune.

11. Activitate regională
. Un partid activ este un partid a cărui contribuție se vede în viața oamenilor. Inițiativa legislativă, căutarea investitorilor, rezolvarea problemelor curente ale ardelenilor, susținerea imaginii Transilvaniei în lume sînt, toate, activități pe care un partid le poate face chiar extraparlamentar fiind. Și se va simți. Atît în viața oamenilor cît și în sondaje. Este a doua misiune.

12. Pregătirea ofertei electorale
. În cele din urmă, partidul va trebui să se prezinte în fața alegătorilor cu un pachet consistent și bine ambalat, incluzînd o echipă de lucru completă (exemplul „shadow cabinet”-ului din Anglia) și propuneri concrete, clar exprimate. Este cea de-a treia și cea mai importantă misiune.

Acest partid va fi biletul Transilvaniei spre lumea civilizată. Un rol istoric pe care trebuie să ni-l asumăm. Dușmanii noștri cei mai puternici: naționalismul agresiv și centralismul excesiv. Aliații noștri: Europa și noua generație.

PSD are toate șansele să devină, treptat, din partid, „Partidul”. PRM își păstrează electoratul printr-un naționalism devenit nu doar anacronic, ci de-a dreptul penibil. PD, fiul rătăcitor al PSD-ului, pierde teren, ținut fiind pe linia de plutire de personalitatea în scădere de popularitate a amiralului. PNL pare a nu conștientiza rolul pe care l-ar putea juca, fiind doar o umbră a puternicului partid de altădată. UDMR se mulțumește cu statutul de partid etnic, din care nici nu vrea, nici nu prea poate să iasă. PNȚCD și ApR s-au sinucis. Ceilalți sînt mult prea neînsemnați ca să conteze. Liga Transilvania-Banat va continua să rămîna marginalizată prin lipsa de popularitate și susținere a liderului său.

Transilvania nu mai are alternative. Transilvania nu mai are timp. Transilvania așteaptă. Ne așteaptă...

ADRIAN DOCEA s-a născut în 1981, la Alba Iulia. Este student în anul doi la Universitatea Babeș–Bolyai din Cluj, secția management.


2001.09.01.

articolul în format *.pdf