KELEMEN Attila
WWW.GORDIAN.RO
Observator 
Site-ul neoficial al dialogului româno-maghiar
Média Index Egyesület, editorul celei mai populare pagini web în limba maghiară din România, Transindex (www.transindex.ro), ne aduce de această dată cu un site în limba română. Datorită volumului mare de date prezentat, recent apărutul Gordian (www.gordian.ro), care se declară a fi pagina română neoficială a dialogului, este deja un fel de pagină de referință a problematicii româno-maghiare.

Printre altele, Gordian este o bază de date, actualizată săptămânal, cu traduceri ale textelor de publicistică politică curentă în limba maghiară (în prezent conține aproximativ 130 de traduceri). Traducerile sînt grupate tematic, dar este posibilă și căutarea internă rapidă. Nu există subiecte tabu, iar acest fapt poate fi relevant din punct de vedere al relațiilor româno-maghiare. De obicei, textele pot fi regăsite, accesate aici la 1-2 săptămâni de la apariție. Amintim numai în paranteză că cititorul maghiar care nu știe românește, interesat de materialele publicistice românești legate de maghiarime, de Ungaria, de independență, le poate găsi la adresa http://gordius.transindex.ro.

Pe lângă colecția de traduceri, www.gordian.ro oferă acces și la o mică bază de date cuprinzând statistici demografice și sociologice ce pot fi folosite excelent ca material de fond.

Această pagină, ca noutate absolută, a creat posibilitatea ca românii și maghiarii să discute în cadrul unui forum total interactiv tot ceea ce, în opinia lor, îi desparte, respectiv îi unește. Pentru cei neinițiați, ar merita să explicăm diferența dintre forum și chat. Chat-ul este instrumentul canalizării impulsului de discuție momentan: ceea ce scrii într-un chat, este șters de pe ecran, dispare la intervențiile următoare. În forum, intervenția ta se păstrează, poate fi regăsită, poate fi criticată, ceea ce înseamnă și faptul că pretinde mai multă cumpătare, seriozitate, exigență spirituală. În forumuri sînt mai multe dezbateri la obiect, diversele forumuri sînt deseori trecute în revistă și de presă, intervențiile pe care le cuprind pot servi ca punct de pornire pentru reportaje-anchetă. Și nu în ultimul rând, forumul, într-o situație norocoasă, poate deveni o comunitate!

Forumul Gordian are 7 „camere” (Imaginea de țară a României, Relația politică româno-maghiară, Uniunea maghiarilor, Emanciparea Provinciei, Reevaluarea trecutului istoric, Interferențe culturale, Oferte între hotare). Oricine își poate exprima punctul de vedere în legătură cu aceste tematici, dar operatorii au anunțat că nu permit aluziile personale tendențioase, care nu pot fi traduse în pixeli. Din cuvintele participanților de până acum, se pare că, pe lângă revista Provincia, acest forum are potențialul de a deveni „fabrica realității alternative româno-maghiare”.

2001.10.12.

articolul în format *.pdf