Octavian EȘANU
Profeții artistice
Observator 
Aș dori să prezint pentru cititorii Provinciei o parte succintă a materialului comunicării mele la conferința desfășurată în Muzeul Istoric din Chișinău, la 25 septembrie 2001, care s-a desfășurat în cadrul proiectului artistic Invasia, finanțat de Centrul de Artă Contemporană (K.S.A.K.) și Cultural Link OSI Budapesta, și al cărui curator a fost Ștefan Rusu. Invasia culturală s-a desfășurat pe teritoriul sitului arheologic Orheiu Vechi, sau Sehr-al Djedid (Orașul Nou), denumire arhaică a localității stabilite de hoardele tătaro-mongole în secolul 13; astăzi, loc de întîlnire pentru artiștii proveniți din Mongolia, Kazahstan, Siberia, precum și din cîteva state din Europa de est (Polonia, Ungaria, România), în exclusivitate state sau teritorii supuse sau traversate în evul mediu de Ginghis Han în drum spre Europa Occidentală. Atît această campanie artistică, cît și conferința amintită au avut ca temă o redirecționare a dialogului cultural contemporan, recurgînd la factorii geopolitici ai trecutului (cum a fost expansiunea Hoardei de Aur), pentru a-l plasa în contextul dezbaterilor actuale privind „imperialismul cultural”, „globalizarea” și „west-ernizarea”. O tematică cît se poate de interesantă, dacă luăm în considerare proveniența bugetului, din surse americane bine cunoscute, pentru finanțarea acestei întruniri panasiatice. Pregătirea și desfășurarea proiectului au coincis cu evenimentele tragice din SUA, produse la 11 septembrie 2001. Acestea au reactualizat unele viziuni profetice ale unor artiști din spațiul ex-sovietic, punînd în circulație o serie de cărți poștale cu imaginile diferitelor orașe „invadate” cu motive islamice sau alte motive autohtone, circulînd în lume prin intermediul canalelor de informare în masă de la data de 11 septembrie încoace. Revista Provincia publică, pe lîngă aceste cîteva imagini, un text semnat de John Cage în anul 1927, cu titlul Other People Think (Și alții gîndesc), care este unul dintre primele texte semnate de autor, mult înainte de a fi recunoscut ca mare novator al muzicii/sunetului. Această compunere a fost prezentată în 1927, la Hollywood Bowl, unde elevul Cage și-a reprezentat liceul din Los Angeles, cîștigînd Concursul Oratoric al Californiei de Sud.

2001.10.07.

articolul în format *.pdf