Ion Iliescu
Iliescu – unitate!
 
„Ceea ce fusese conștiința latentă a românității și unității etnice, atestată de mărturii indiscutabile, a imprimat istoriei noastre din a doua jumătate a mileniului trecut o direcție constantă spre unitate. (...) Secretul a constat tocmai în această voință și stăruință în realizarea unității tuturor celor ce se deprinseră a se considera meniți unui destin comun, unui viitor împreună. (...) Am ținut să evoc această «permanență» a istoriei noastre moderne – unirea și unitatea – pentru că, în ultima vreme, ea a devenit obiectul unor atacuri sistematice și concentrice, urmărindu-se destrămarea sufletească mai înainte de a se trece la destrămarea politică a statului român. De fapt, ceea ce se urmărește este surparea acestui edificiu la care au trudit atîtea generații, și tocmai de aceea am ținut să afirm – și o reafirm aici – că noi n-am încheiat încă procesul de consolidare a statului național, ca să admitem sfărîmarea lui în numele unui așa-zis «stat regional», al cărui singur scop, prea străveziu spre a înșela, este revenirea la situația dinainte de Unire.”

(Din alocuțiunea domnului Ion Iliescu, Președintele României, rostită la Forumul Cultural Regional Moldova – Iași, 23 ianuarie 2002)

2002.01.23.

articolul în format *.pdf