Bakk Miklós
Tradița de redefinit
Observator 
Cartea lui Salat Levente despre fundamentele filosofice ale revigorării politicii liberale minoritare bazate pe principii comunitare a apărut simultan în limba maghiară și română la începutul anului (Multiculturalismul liberal, Polirom, 2001; Etnopolitika – a konfliktustól a méltányosságig, Mentor Kiadó, 2001). Textul de față nu are prea multe antecedente nici în literatura de specialitate maghiară, nici în cea română. În limba maghiară au apărut articole ce se înscriu în problematica investigată de Salat, însă acestea sînt doar studii „parțiale” în comparație cu volumul de față care, pe de o parte, cuprinde în mod sistematic toate rezultatele analizelor privind conflictele etnoculturale, iar pe de altă parte trece în revistă perspectiva tradiției liberale asupra minorităților și arată că această tradiție trebuie revizuită fundamental. În ceea ce privește literatura în limba română, terenul este absolut nepregătit: practic nu există studii pilot profesionale (în problematica minorităților) sau de filozofie politică, și nimic nu indică reevaluarea tradiției liberalismului românesc.

Punînd în discuție liberalismul clasic, o perspectivă cu tradiție serioasă, cartea are cu siguranță și un substrat politic, deși a fost scrisă cu exigență științifică în toate aspectele sale. Autorul investighează o problematică apropiată de politică și ideologie, cea a promovării drepturilor minorităților, problematică în care modelele descriptive, necesare oricărui demers științific, sînt delimitate cu dificultate de aspectele normative care exprimă o anumită moralitate, deci presupun și un oarecare orizont ideologic. Putem spune că tema este de o actualitate aparte în România, deoarece o dezbatere profesională reală despre modelele politicii minoritare corelate cu posibilitățile contextului istoric și politic dat – care să țină cont de mizele și tezele filozofiei politice – nu a avut loc la noi în ciuda rezultatelor politicii ultimilor doisprezece ani. Dezbaterea se dovedește a fi greu de evitat; treptat devine tot mai clar că soluția propagată drept „modelul românesc al minorităților” este de fapt un arrangement care nu e mai mult decît o reflectare a unei conjuncturi politice. În nici un caz nu este o soluție care va asigura „pacea” solidă și durabilă în relația dintre minorități și statul român.

Cartea lui Salat Levente nu servește doar formularea acestei recunoașteri de actualitate politică dacă vreți, ci ia poziție în chestiunea fundamentală a atitudinii liberalismului față de problematica drepturilor colective. Poziția lui este de fapt similară cu perspectiva politologului canadian Will Kymlicka, acel Will Kymlicka care a ajuns la concluzia c㠖 în privința societăților plurale din punct de vedere cultural – modelul clasic al democrației liberale nu poate asigura supraviețuirea și prezervarea culturii grupurilor minoritare. Pentru toate acestea sînt necesare autoguvernări cu statut juridic specific și un tip de autonomie care ia în considerare și aspectele teritoriale ale culturilor minoritare.

Nu necesită demonstrații suplimentare faptul că afirmațiile lui Kymlicka – și ale lui Salat, ca cel mai bun cunoscător al acestor studii din Transilvania (și din România) – în legătură cu acest model rămîn în continuare probleme actuale în România. Deși România este un stat multicultural sub aspect teritorial și cultural, se pare că nu sînt date condițiile pentru acceptarea responsabilă a tuturor cosecințelor ce decurg de aici și pentru o nouă tematizare a întrebărilor izvorîte din acest fapt.

Valul de democratizare de după 1989 a conștientizat pe parcursul a zece ani în rîndurile elitei politice din România necesitatea unor insituții, a unei anumite tratări a situației minorităților, dar cu toate acestea timpul nu favorizează încă chestionarea structurii de drept public a statului român; a legitimității (compatibilității cu sistemul juridic al democrațiilor liberale), a autonomiei și autoguvernării bazate pe existența unor culturi particulare. Lipsesc atît condițiile interne cît și cele externe. În orice caz, cartea lui Salat Levente ne oferă posibilitatea să identificăm condițiile care lipsesc și să conștientizăm că în acest spațiu și mai ales în România tradiția liberală trebuie regîndită fundamental.

Traducerea: KOZÁK Gyula
2002.03.08.

articolul în format *.pdf